Nyheter

Försäkringskassan brister i preventivt arbete

Av: 

TT

Försäkringskassan.

Foto: Jessica Gow/TT

NYHETER

Försäkringskassans förbyggande ersättningar mot ohälsa och sjukskrivningar fungerar inte på det sätt som avsetts, enligt en ny rapport från Riksrevisionen.

För att minska risk för arbetsoförmåga och långvarig sjukskrivning kan Försäkringskassan bevilja förbyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd i preventivt syfte. Men enligt en rapport från Riksrevisionen är de förebyggande ersättningarna relativt okända såväl för allmänheten som arbetsgivare och hälso- och sjukvården.

Rapporten visar även att arbetet med ersättningarna är lågt prioriterat inom Försäkringskassan och att de används förhållandevis sällan. När de väl beviljas sker det oftast i rehabiliterande syfte, det vill säga inte preventivt.

Enligt revisionen beror bristerna delvis på att Försäkringskassans uppdrag att förebygga sjukskrivningar är otydligt.

”Försäkringskassan behöver förbättra sin information om dessa ersättningar och även vidta andra åtgärder”, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen rekommenderar även regeringen att förtydliga Försäkringskassans ansvar och uppdrag när det gäller att förebygga sjukfrånvaro, arbetsoförmåga och sjukskrivningar.

ANNONS EXTERN LÄNK

SOMMAR-REA på böcker: Fynda semesterns bästa läsning till kampanjpris här!

Shop

Publisert: