Ung rånare riskerar att fastna i kriminalitet

Av: 

TT

Publicerad:
Missbruk spelar en större roll för flickors inträde i kriminalitet. Arkivbild.
Foto: Matthias Schrader/AP/TT
Missbruk spelar en större roll för flickors inträde i kriminalitet. Arkivbild.

NYHETER

Unga som begår en särskild typ av brott löper störst risk för att återfalla i kriminalitet som vuxna, visar en ny studie av Brottsförebyggande rådet (Brå).

– De som begår de här brotten har redan tidigt börjat se sig som utanför, säger utredaren Olle Westlund.

Med hjälp av registerdata från 37 000 personer som lagfördes för brott 2010–2014, då det var mellan 15 och 17 år gamla, har Brå studerat gemensamma nämnare för ungdomar som fortsatt på en kriminell bana vuxenlivet.

Studien kom fram till att det fanns vissa specifika brott i tonåren som med störst sannolikhet ledde till fortsatta brott som vuxen. Resultatet varierade något mellan pojkar och flickor – bland pojkarna var rån det vanligaste brottet och bland flickor var det hot eller våld mot tjänsteman.

Olika för flickor och pojkar

Utredaren Olle Westlund, en av författarna bakom studien, förklarar vad kopplingen mellan dessa brott och fortsatt kriminalitet kan bero på.

– De här brottet har gemensamt att det finns en hänsynslöshet som särskiljer dem från andra lindriga brott som snatteri. De har passerat fler trösklar helt enkelt, säger han.

Enligt Westlund är våldsbrott mer stigmatiserande för flickor.

– När det gäller flickor så spelar missbruk en något större roll. I och med att narkotikabrott är ett ingripandebrott, alltså att polisen kommer på dem på bar gärning, så är de här flickorna kanske i kontakt med polis när de är påverkade, det gör våld mot tjänsteman mer sannolikt.

"Sämre utgångsläge i livet"

Vad är det då som får ungdomar att begå brott?

I tidigare liknande studier pekade Brå ut en rad riskfaktorer hos ungdomarna som ökade risken för kriminella handlingar. Här fanns faktorer som problem i skolan och hemmet, kognitiva funktionsvariationer samt psykisk ohälsa.

– De har ett sämre utgångsläge i livet kan man säga, sammanfattar Olle Westlund.

Att ha kännedom om riskfaktorer, och vilka ungdomsbrott som har starkast koppling till kriminalitet i vuxenlivet, kan därför vara viktigt för att de i riskzonen ska få det stöd de behöver.

– I många fall rör det sig om ett inträde i vuxenlivet som inte gått så bra. Vi tror att man behöver titta på vad som motiverar de här personerna att lämna ett kriminellt liv och sedan trycka på det. Det finns en lösning för alla. Men det är inte samma lösning samma för alla.

Olle Westlund tillägger:

– Varje gång en person begår ett brott är det ett misslyckande.

Publicerad: