Franska muslimer nära avtal om "principer"

Av:  TT-AFP

Frankrikes muslimer är på väg att få en gemensam stadga med grundläggande värderingar. Arkivbild på en moské i Paris.
Frankrikes muslimer är på väg att få en gemensam stadga med grundläggande värderingar. Arkivbild på en moské i Paris.

Muslimska ledare i Frankrike har tagit fram en stadga för samsyn i vissa grundläggande frågor, vilket president Emmanuel Macron har krävt som del av sin kampanj för att bekämpa religiös extremism i landet.

Företrädare för ett representationsråd som företräder de muslimska samfunden i Frankrike har vid ett möte med inrikesminister Gérald Darmanin enats om hur de formella stadgarna ska se ut.

"Jag vill hylla det arbete som vidtagits av de franska muslimernas samfund, som tydligt fördömer politisk islam", skriver Darmanin på Twitter.

Det som nedtecknats ska i ett nästa steg godkännas av respektive samfund. Där har det tidigare funnits vissa som ifrågasatt om det ska behöva tecknas ett avtal för att islam ska anses vara förenligt med franska lagar och värderingar.

De överenskomna stadgarna stipulerar att islam inte ska få användas som verktyg för att uppnå politiska mål och att det ska råda jämlikhet mellan män och kvinnor. Rasism och antisemitism fördöms uttryckligen.

President Macron säger sig vilja "frigöra" islam från radikala inslag. Hans offensiv på det religiösa området tog fart till följd av det makabra mordet på en lärare i norra Frankrike som visat teckningar av den islamske profeten Muhammed som exempel vid en lektion om yttrandefrihet.

En annan del av detta är att det ska inrättas en myndighet för certifiering av imamer.

Publisert: