Experter: Sverige kan ha kränkts av främmande dykarfarkost

Av: Ebba Thornéus, Joakim Magnå

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

En främmande dykarfarkost kan ha trängt in i Gävle hamn den 29 juni i år.

Det visar en expertanalys som Dagens Nyheter tagit del av.

– Utifrån vårt perspektiv är det naturligtvis inte bra att det finns föremål i vår farled som vi inte känner till, säger hamnens vd Fredrik Svanbom till Aftonbladet.

Men enligt Försvarsmakten tyder inget på främmande undervattensverksamhet, skriver TT.

Foto: GÄVLE HAMN

Det var den 29 juni som en sjömätning utfördes i hamnen i Gävle efter att den nyligen muddrats, vilket Aftonbladet tidigare rapporterat om.

I samband med det fångade ekolodet ett mystiskt föremål på bild.

Det oidentifierade föremålet som befann sig långt inne i hamnen var vid första mätningen tretton meter långt, tre meter högt och ”båtliknande”.

Men när en ny kontroll genomfördes kort efteråt hade föremålet försvunnit. Dock hittade dykare bottenavtryck som var flera centimeter djupa.

Efter den mystiska händelsen kontaktade hamnen i Gävle Kustbevakningen och polisen som i sin tur kontaktade Försvarsmakten.

Men då Försvarsmakten i sin tur aldrig ska ha kontaktat hamnen i Gävle valde två experter att på privat initiativ själva genomföra en analys.

”Bör klassas som en grov avsiktlig kränkning”

Slutsatsen är att det kan röra sig om en avsiktlig kränkning av en främmande dykarfarkost, uppger Dagens Nyheter som läst analysen.

"Utifrån ekolodsbilderna och personalens utsagor är slutsatsen att en främmande undervattensfarkost befunnit sig i Gävle hamn. Händelsen bör klassificeras som en grov avsiktlig kränkning”, lyder slutsatsen i analysen som skickats till Försvarsmakten och hamnen i Gävle.

Nils-Ove Jansson, tidigare verksam i marinens analysgrupp och ställföreträdande chef för Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST och tidigare sjöofficeren och lotsinspektören Nils Engström är de som står bakom analysen och har i den uteslutit en mängd naturliga orsaker som tekniska fel, fisk, val, olika föremål samt båtskrov.

”En övning för att gå ända in i hamnen”

Slutsatsen är att det är en dykarfarkost som registrerats av ekolodet.

– Man har genomfört en rekognosering och övning för att gå ända i in i Gävle hamn, säger Nils-Ove Jansson till DN.

Dykarfarkoster finns inom flera försvarsmakter, däribland den svenska, och används av dykpersonal med andningsaggregat för att ta sig fram och tillbaka till en punkt eller för att transportera av utrustning.

Dock hade den svenska försvarsmakten ingen verksamhet i området vid tillfället uppger DN, som även skriver att det intill den förmodade dykarfarkosten påträffades ett annat mindre eko samt bottenavtryck, vilket tyder på att dykare arbetade med något intill farkosten.

Likheter med ryska farkoster

Experterna har dock inte lyckats fastställa någon identitet på farkosten men menar att den här många likheter med farkoster från Ryssland.

Enligt Jesper Tengroth, Försvarsmaktens pressekreterare, har Försvarsmakten ännu inte tagit del av den privata analysen. Men redan i somras, när händelsen blev känd, inledde Försvarsmakten en egen analys.

– Vi har bland annat varit på plats i Gävle. Den slutgiltiga analysen är inte klar ännu, men det finns ingenting utifrån det vi vet just nu som tyder på att det handlar om en främmande undervattensverksamhet, säger Jesper Tengroth till TT.

Hamnen: ”Inte bra”

Gävle hamns vd Fredrik Svanbom förklarar för Aftonbladet att uppgifterna är oroande.

– Om det skulle vara en undervattensfarkost som har varit där och den inte är svensk är det i första hand Försvarsmakten som borde fundera över det, säger han.

– Utifrån vårt perspektiv är det naturligtvis inte bra att det finns föremål i vår farled som vi inte känner till. Ur ett säkerhetsperspektiv för fartygstrafiken. Men att det eventuellt är en undervattensfarkost från ett annat land är främst en försvarsfråga, varför och hur.

Har du nån fundering kring varför hamnen skulle kunna vara intressant för utländsk makt?

– Nej, det har jag inte, säger Fredrik Svanbom.

Enligt honom har hamnen inte vidtagit några särskilda åtgärder sedan den misstänkta kränkningen blev känd i somras.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN