DO: Separata kvinnotider kan vara okej

1 av 2
NYHETER

Badhus kan ha skilda badtider för män och kvinnor – i vissa fall, enligt DO.

Men bara om det finns en tillräckligt bra anledning.

– Utgångspunkten är att diskriminering och negativ särbehandling kopplat till kön är förbjudet, men i vissa fall kan det vara tillåtet med undantag, säger DO:s Martin Mörk.

Frågan har väckt starka känslor de senaste åren efter att flera badhus i bland annat Stockholm och Malmö infört skilda badtider för män och kvinnor. Ett av skälen till könsseparerade tider är att öppna upp simhallarna för kvinnor som av religiösa eller kulturella skäl inte kan bada med män.

Nu har DO beslutat att det kan vara okej med separata badtider för män och kvinnor – men bara i vissa fall.

– Utgångspunkten är att diskriminering och negativ särbehandling kopplat till kön är förbjudet, men i vissa fall kan det vara tillåtet med undantag, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, till Aftonbladet.

Experten: ”Man ska kunna simma”

Det kan vara okej om det krävs separata badtider för att syftet med aktiviteten ska uppfyllas. Ett exempel är kvinnosimmet i Skärholmens och Tenstas simhallar där syftet enligt Stockholms stad är att öka simkunnigheten och möjliggöra för kvinnor att delta som ”av religiösa och kulturella skäl annars inte skulle kunna delta”.

– Man ska kunna simma och vi har gjort bedömningen att det är ett angeläget syfte som motiverar att man gör det här undantaget, säger han.

Då är det okej med separata tider

Andra fall då det kan vara okej med undantag från diskrimineringslagen är exempelvis om det gäller skydd av offer som blivit utsatt av könsrelaterat våld.

– Kvinnojourer är ett annat exempel där ett boende för kvinnor kan vara motiverat, säger han och poängterar att detta är mer generellt.

Beslutet kommer nu att fungera vägledande för bad- och simhallar i hela Sverige.