Aftonbladet granskar Svenska kyrkan

Svenska kyrkan granskar alla utlandsförsamlingar

Av: 

Mattias Sandberg

Richard Aschberg

Svenska kyrkan i Oslo.
Svenska kyrkan i Oslo.

NYHETER

Aftonbladets avslöjanden om Svenska kyrkan i utlandet ledde till att två toppchefer sparkades.

Svenska kyrkan kan även ha brutit mot spansk lagstiftning – och har nu inlett en världsomspännande granskning.

”Vi genomför för närvarande en juridisk genomgång av alla utlandsförsamlingar”, skriver Klas Hansson, chef för Svenska kyrkan i utlandet, i en kommentar till Aftonbladet.

Aftonbladets granskning av Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) fick stort genomslag och ledde till en historiskt stor medlemsflykt i fjol.

Efter flera avslöjanden om lyxresor, dyra middagar och privata resor på kyrkans bekostnad sparkades två toppchefer.

Granskningen gjorde även att Svenska kyrkan inledde en genomlysning av SKUT:s verksamhet.

Detta resulterade i flera förändringar - bland annat skärpte kyrkan användandet av företagskort och införde en ny policy för internrepresentation.

Granskar alla utlandsförsamlingar

Aftonbladet avslöjade även att det förekommit svarta löner inom en utlandsförsamling.

Nu har Svenska kyrkan beslutat att inleda en ny genomlysning – av samtliga utlandsförsamlingar.

”Vi genomför för närvarande en juridisk genomgång av alla utlandsförsamlingar för att säkerställa att de bland annat betalar de skatter och avgifter som följer utav verksamheten”, skriver Klas Hansson.

Kan bryta mot lagen

Aftonbladet har i veckan konfronterat kyrkan med uppgifter om att skatteregler inte har följts - och att volontärer har jobbat svart i Spanien.

I en skriftlig kommentar svarar Klas Hansson:

”Vi har uppmärksammat att volontärverksamheten troligen inte överensstämmer med spansk lagstiftning. Vi utreder för närvarande hur volontärsverksamheten ska hanteras”.

Aftonbladet har tagit del av offerten från advokatbyrån som nu ska utreda utlandsförsamlingarna.

Där framgår att uppdraget bland annat är att fokusera på följande frågor:

  • Har församlingen tillstånd att bedriva den aktuella verksamheten?
  • Bedrivs verksamheten i enlighet med lokala lagar och föreskrifter?
  • Finns erforderliga tillstånd för församlings- och kyrkolokaler?

Mörkar kostnaden

Advokatbyrån ska även utreda om skatter och sociala avgifter har betalats samt om de lokalanställda har arbetstillstånd.

Svenska kyrkan vill även kontrollera om utlandsförsamlingarna redovisar sin ekonomi korrekt.

Den genomlysning som gjordes av SKUT förra året kostade nära 2,5 miljoner kronor, vilket Kyrkans Tidning var först att rapportera om.

Hur mycket den nya utredningen beräknas kosta är oklart.

I offerten har alla uppgifter om advokatbyråns arvode strukits över:

”Vad den juridiska genomgången totalt kommer att kosta går för närvarande inte att besvara då vi ännu inte vet vilka brister som finns och vilka åtgärder som kan behövas för att rätta till eventuella fel”, skriver Klas Hansson.

”Det finns oklarheter”

Enlig Klas Hansson har inte Aftonbladets granskning påverkat den juridiska genomgången.

Svenska kyrkan hade redan sett att det fanns ”oklarheter i juridiska frågor”.

”Det är komplexa frågor och förhållandena skiftar starkt mellan de länder där utlandsförsamlingarna finns. Avsikten är nu att säkerställa att församlingarna har korrekt juridisk form och driver sin verksamhet enligt respektive lands lagar, vilket är självklart för Svenska kyrkan”, skriver Hansson i en kommentar.

ANNONS EXTERN LÄNK

Kickstarta hösten hos MEDS – fina kampanjer på allt du behöver här!

MEDS

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Aftonbladet granskar Svenska kyrkan

ÄMNEN I ARTIKELN

Aftonbladet granskar Svenska kyrkan

Svenska kyrkan