Ministern: Josefin är kommunens ansvar

NYHETER

Socialtjänsten måste klara av att ge barn som Josefin bra vård.
- Kommunen har ansvar enligt lagen, så är det bara, säger barnminister Åsa Regnér.

Foto: Björn Lindahl / AFTONBLADET
Barnminister Åsa Regnér.

En flicka har flyttat 33 gånger och vårdats i tio landsting. Visste du om att det kunde vara så här?
– Det finns emellanåt väldigt svåra fall där man verkligen kan vara oerhört orolig över det utsatta barnets situation och det är klart att den här berättelsen oroar och bekymrar mig utan att jag kan sätta mig in i själva fallet.

Hur många barn handlar det om?
– Det kan jag inte säga exakt men vi har svåra utmaningar i den sociala barn och ungdomsvården. Vi har gjort en mängd saker för att stärka den: vi har tillskjutit en miljard för bemanning, vi har infört tillstånd för privata familjehem som inte fanns tidigare.

Vad tycker du om att privata vårdbolag kan säga upp ett barn, ibland samma dag?
– Enligt lag har kommunen ansvar för barnet, så är det bara. Man måste sluta bra avtal. Sedan är det upp till IVO att ge tillstånd till seriösa anordnare. Om jag driver ett företag i den här sektorn kan jag inte betrakta barn som vilken vara eller tjänst som helst.

Vilket ansvar har vårdbolagen för att barn som Josefin sägs upp?
– Det är upp till kommunen att sluta bra avtal, av bra kvalitet helt enkelt. De ska veta vad de får.

Redan för 30 år sedan gick larmet om att alltfler omhändertagna barn även har allvarliga psykiska problem. Psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren vill att regeringen agerar. Hon anser att det behövs en nationell insatsform för barnen som behöver kvalificerad vård.

Men minister Regnér säger att det räcker med att kommun och landsting börjar samarbeta bättre.

– Vi har en barn och ungdomspsykiatri och man måste samarbeta kring ett barn som har flera problem. Vi har ett förslag i riksdagen som kommer gå igenom den 15 april om det går som regeringen vill, som handlar om att man har skyldighet att samarbeta mellan kommuner och landsting, där båda har ansvar för att barn inte ska falla mellan stolarna. Det tror jag kommer att stödja de här barnen.

Flickan vi kallar Josefin bor ensam med åtta personal, är det en bra lösning?
-Jag ska inte bedöma enskilda fall - det låter som att det här fallet har gått väldigt långt.