Föräldrarna frias från misstanke i spädbarnsfallet

Mammans advokat: ”Det var väntat”

NYHETER

Kristianstad tingsrätt friar de två föräldrar som misstänks för att ha orsakat sin dotters död.

Rätten anser inte att det går att bevisa att föräldrarna misshandlat barnet.

– Det var förväntat eftersom rätten satt dem på fri fot och inte beslutat om rättspsykatirisk undersökning, säger kvinnans advokat Torgny Dahlberg.

Det var i september förra året som det fyra veckor gamla spädbarnet fördes till Centralsjukhuset i Kristianstad med svåra skador. Barnets liv gick inte att rädda och föräldrarna häktades strax därpå, misstänkta för mord. Brottsrubriceringen ändrades sedan till synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död.

Enligt åtalet utsattes spädbarnet för grovt våld mot huvud och kropp flera gånger. I juli släpptes föräldrana fria i väntan på dom och under torsdagen kom domen mot dem. Tingsrätten anser inte att det är bevisat att föräldrarna ska ha misshandlat barnet och frikänner därfär dem.

”Den utredning som har lagts fram är inte sådan att det är i praktiken uteslutet att NN:s blåmärken och revbensfrakturer uppkom på annat sätt än genom annans våld. Det kan finnas någon annan (medicinsk) förklaring. Det är alltså inte bevisat att NN och NN eller någon av dem – i vart fall inte med uppsåt – orakat blåmärken och revbensfrakturer genom aktivt handlande” skriver Kristianstad tinsrätt i domen.

Skador kan ha uppkommit på grund av livräddningsförsök

På grund av att en del av de skador barnet hade när undersökningen gjordes var relativt ”färska” kan det inte uteslutas att skadorna uppkom i sambnad med livräddningsförsök anser tingsrätten. Rätten menar att det inte heller är bevisat att föräldrarna orsakade sitt barn ytterligare smärta genom att inte ta henne till sjukhus tidigare eftersom det inte går att dra slutsaten att det märktes på barnet att hon hade ont.

“NN och NN frikänns alltså i alla avseenden”, skriver tingsrätten.

”Tydliga indikationer på hur rätten tänkt”

Torgny Dahlberg, kvinnans försvarsdadvokat tycker att beslutet var väntat.

– Det var förväntat av flera skäl, framför allt hur det har sett ut under tiden rättegången pågått och den bevisning åklagaren lagt fram. Att tingsrätten valt att sätta dem på fri fot i väntan på dom och inte beslutat om en rättspskyiatrisk undersökning var klara indikationer på hur tingsrätten tänkte, säger Dahlberg till Aftonbladet.

Domen kan överklagas av åklagaren inom tre veckor.