Stänger polisens skjutverksamhet – efter akut giftlarm

avJohn Granlund

NYHETER

I två års tid kände polisledningen till att livsfarliga giftpartiklar spreds i luften på polisens skjutbanor.

I går kväll fick facket reda på saken – och införde ett nationellt skyddsstopp.

– Det finns risk för akut förgiftning, säger polisens nationella huvudskyddsombud Emma Cronberg.

Foto: Anders Deros

Samtliga av polisens inomhusskjutbanor är avspärrade genom ett fackligt skyddsstopp som gäller sedan i går kväll.

Enligt ett brev från facket som gått ut till polisanställda är orsaken att ”direkt livsfarliga ämnen” påträffats på en inomhusskjutbana på polishuset i Kronoberg, Stockholm.
Av brevet framgår att värdena var så höga och farliga att provtagande personal inte fick ta prover ”utan heltäckande skyddsdräkt och andningsmask”.

”Allvarligt problem”

För facket ska polisledningen under gårdagskvällen ha medgett att man känt till problemet i två års tid - utan att några åtgärder vidtagits på grund av ”ekonomiska skäl”.

– Det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem där det finns risk för akut förgiftning. Man har gjort mätningar i skjutbanemiljön där detta påvisas och utifrån det har jag gjort min bedömning att skyddsstoppa verksamheten där, säger Emma Cronberg.

Upptäckten gjordes den 20 april genom provtagning men först i går kväll fick huvudskyddsombuden reda på saken.

– Jag fick kännedom om mätningarna i går och hade inte den informationen innan, säger Emma Cronberg.

För DN uppger Polismyndighetens fastighetschef Laszlo Nagy att man anser att skyddsstoppet är oproportionerligt.

Polisledningen tar strid

Därför tar myndighetsledningen nu strid mot facket - och ska begära att Arbetsmiljöverket häver skyddsstoppet.

– Vi kommer att göra kontrollmätningar på alla skjutbanor i landet. I avvaktan menar vi att verksamheten kan återupptas, fortsätter Laszlo Nagy till tidningen, som uppger att det är höga halter av gasen svavelväte som gett utslag i mätningarna.

Bland polisleden är upprördheten nu stor över ledningens agerande.

– Man har helt mörkat det här för skyddsorganisationen och för medarbetarna. Det är jätteallvarligt och det finns en stor oro för detta bland våra medlemmar, säger Roger Östergren, huvudskyddsombud i Stockholm.

ARTIKELN HANDLAR OM