Kommunen och hyresgästföreningen kan åtalas för Londonbranden

NYHETER

Flera utredningar pågår kring dödsbranden i Greenfell Tower i London där minst 80 personer miste livet.

Under torsdagen meddelade brittisk polis att både kommunen och hyresgästföreningen delgivits misstanke om brott, och att ytterligare företag eller individer kan komma att utredas för brott.

Foto: Peter Van Den Berg / AFTONBLADET / 3790

Det var den 14 juni som det började brinna i ett kylskåp på andra våningen i 24-våningshuset Grenfell Tower i norra Kensington i centrala London. Elden spred sig snabbt längs med husets fasad och byggnaden var helt övertänd inom ett par minuter.

Minst 80 människor har bekräftats döda och fortfarande har alla offer inte kunnat identifierats.

Misstänks ha berott på fasadbeklädnaden

Flera utredningar pågår kring det snabba brandförloppet och lägenhetshusets säkerhet som båda uppges ha varit bristfälliga.

Spekulationerna gäller att blockerade nödutgångar försvårade utrymningen och att en tidigare renovering av husets fasadbeklädnad kan vara orsaken till brandens snabba spridning.

Brittiska myndigheter har varit ytterst angelägna om att gå till botten med vad som orsakade den snabba spridningen då tusentals andra byggnader i landet misstänks ha liknande fasadbeklädnad.

Misstänkta för vållande till annans död

Under torsdagen meddelade brittisk polis i ett brev till de tidigare boende i Grenfell Tower att de har ”rimliga skäl” att misstänka att lokala myndigheter kan vara skyldiga till så kallat ”corporate manslaughter” vilket innebär att organisationer eller företag kan göra sig skyldiga till brottsrubriceringen vållande till annans död.

I brevet framkommer att polisen har delgivit både kommunen och hyresgästföreningen misstanke om brott och kommer att höra ansvariga chefer som en del i utredningen kring ansvarsutkrävandet för branden.

Fler kan delges misstanke om brott

Minst 60 företag var involverade det fleråriga renoveringsarbetet av Greenfell Tower och polisen menar att man i nuläget därför inte kan utesluta att fler organisationer eller individer kan delges misstanke.

Dock betonar man att det i nuläget är oklart om man i slutändan kommer att väcka åtal mot en organisation eller en enskild person.

Även ”hela spektrat” av brottsmisstankar övervägs i utredningen.

”Kanske inte kan identifiera alla”

Totalt arbetar 250 personer med att gå igenom 15,5 ton spillror och identifiera kvarlevor som ligger begravda i brandresterna.

Dock har polischefen Stuart Cundy tidigare konstaterat i ett uttalande att man kanske aldrig kommer att hitta eller identifiera alla som omkommit.