Fara över på Händelö - explosionsrisk avvärjd

NYHETER

Hela Händelö var i natt avspärrat.

Anledningen var att en tank med akrylsyra riskerade att explodera.

Under natten påbörjades en tömning av tanken som har lyckats väl.

Enligt räddningstjänsten är explosionsrisken avvärjd och vägarna kan nu användas igen.

Foto: NIKLAS LUKS

Larmet om händelsen inkom klockan 12.37 till räddningstjänsten.

En container innehållande akrylsyra hade överhettats och riskerar att explodera på Händelö i Norrköping. Enligt polisen rör det sig om ett kemiföretag.

Vid 21.24 gick ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, ut via Sveriges Radio P4 Östergötland efter att temperaturen stigit i containern:

”Viktigt meddelande gällande Hendelö i Norrköping. En tank med akrylsyra på Händelö är överhettad och explosionsrisk råder. Personer som vistas inom 800 m från DOW på Ramshällsvägen ska omgående lämna Händelö. Boende på Grymön uppmanas gå inomhus”

Faran över - ingen explosionsrisk längre

Strax innan klockan fyra under torsdagsmorgonen kunde räddningstjänsten meddela att man lyckats med en tömning av tanken och att explosionsrisken nu är avvärjd.

De vägar som tidigare varit avstängda är nu öppna för trafik igen och det VMA som tidigare utfärdats har nu dragit tillbaka och faran är över.

Det återstår nu för räddningstjänsten att sanera marken runt tanken, vilket man kommer att göra tillsammans med det aktuella kemiföretaget och kommunens miljökontor.

Enligt Norrköpings tidningar kunde det bli aktuellt att evakuera boende från ön utanför Norrköping med båtar.

– Vi har haft den tanken men inte kommit så långt ännu, säger Ulf Waltersson, inre befäl på räddningstjänsten Östergötland under onsdagsnatten.

Varför temperaturen höjdes igen vet de inte eller exakt hur varmt det är var i containern.

Väg av ön passerar riskområde

Vid 01.30-tiden meddelar räddningstjänsten att man tillsammans med kemikalie-experter hade öppnat kranarna i ett försök att tömma tanken med akrylsyra. Man försökte även få till ett samarbete med polisen för att flyga helikopter över platsen med värmekamera i för att kontrollera temperaturerna i och runt den överhettade containern.

”På plats finns fyra räddningsenheter, fem vattenenheter och tre ledningsenheter (28 personer) i anslutning till olycksplatsen.” skrev räddningstjänsten i natt.

Människor på Grymön och Granudden ombads under natten att inte försöka lämna ön då vägen passerar ”det omedelbara riskområdet”.

”Har inte situationen under kontroll”

Det var på grund av att temperaturen återigen ökade under onsdagskvällen som räddningstjänsten valde att evakuera personer som vistas inom 800 meter från platsen. Det handlar om fritidshus, exakt hur många personer som behöver evakueras vet inte räddningstjänsten.

– Vi jobbar intensivt med att orientera oss i situationen. Vi har inte situationen under kontroll och är hårt belastade, säger Ulf Waltersson.

Personer inom området ska evakuerades, även personer utanför det evakuerade området uppmanades att vara försiktiga och stänga fönster, dörrar och ventilation. Akrylsyra är frätande och har en stickande lukt och kan ge sveda i ögon samt irritation i luftvägarna, hosta och andnöd.

Samarbetar med kustbevakningen

Tidigare under onsdagen skrev räddningstjänsten på sin hemsida att en förhöjd temperatur av cirka 71 grader har konstaterats och att det fanns en risk att containern skulle exploderar. Som mest var temperaturen i container varit uppe i cirka 70 grader under dagen.

Räddningstjänsten samverkade med kustbevakningen som flög över ön och fotograferar med värmekameror.

– De fotar och skickar till oss så vi kan skapa oss en uppfattning av situationen, meddelar inre befäl Ulf Waltersson vid 22:30.

ARTIKELN HANDLAR OM