"Vi har inte svar på varför barn får cancer"

1 av 2 | Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD
"Barn har helt andra cancersjukdomar än vuxna", säger Kerstin Sollerbrant, forskningchef på Barncancerfonden
NYHETER

Det är stora skillnader mellan barncancer och vuxencancer.
– Barn har helt andra cancersjukdomar än vuxna. Det är olika sjukdomar i botten, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Bland vuxna är bröstcancer och prostatacancer vanligast, vilket normalt inte förekommer hos barn. Bland barn är i stället leukemi, blodcancer, vanligast och utgör 30 procent av all barncancer.

Foto: PATRIK LINDVALL

Fram till 1970 dog nästan alla barn med leukemi, men sedan dess har överlevnaden ökat dramatiskt, framför allt i akut lymfatisk leukemi, ALL.

I dag överlever runt 90 procent av barnen med denna typ av cancer.

För AML, akut myeloisk leukemi, är däremot prognosen sämre och dödligheten betydligt högre. Bara 60 procent av dessa barn överlever.

Barncancer har andra biologiska orsaker än vuxencancer. En tredjedel av all cancer hos vuxna bedöms vara livsstilsbetingad och går till viss del att förebygga.

– Det här med livsstilsberoende är ju en sak som påverkar cancer hos vuxna, men inte hos barn, säger Kerstin Sollerbrant.

LÄS OCKSÅ:

Här är barnens egna berättelser om cancer – se Magnus Wennmans bildreportage ”Ljuspunkter”

– Vi vet inte varför barn får cancer. Det är fortfarande ett väldigt stort frågetecken. En forskare jag pratade med ansåg att den största orsaken är slumpen.

Det rör sig om olika genetiska och epigenetiska skillnader, där förändringarna på DNA-nivå skiljer sig mellan barn och vuxna.

En del barn föds med cancer, men forskarna tror att bara en väldigt liten andel av cancern är ärftlig.

Stora skillnader

Eftersom barn växer och deras hjärnor och andra organ utvecklas och de har en annan ämnesomsättning och hormonsituation, så påverkas de annorlunda av behandlingarna än vuxna.

– Det är en viktig skillnad att barn har helt andra förutsättningar än vuxna. Det är ju annorlunda hur barn bryter ned läkemedel jämfört med vuxna, det är stora skillnader, säger Kerstin Sollerbrant.

Därför behövs forskning som är specifikt inriktad på barncancer.

– Vi måste värna om dem som forskar om just barncancer, för att det är skillnader helt enkelt. Därför behövs Barncancerfonden för att stödja forskningen, säger Kerstin Sollerbrant.

ARTIKELN HANDLAR OM