Beskedet: HD avslår Lars Appelviks resningsansökan

Lars Appelvik från fängelset: ”Det är bara att fortsätta”

Lars Appelvik, 48, hävdar att han sitter oskyldigt dömd för dödsmisshandel och grov våldtäkt.

Men HD har beslutat att inte bevilja resning i fallet.

– Det här tar inte slut nu. Vi har inte gett upp på något sätt, säger advokat Marko Tuhkanen – som redan planerar för nästa resningsansökan.

I november 2014 blev en man misshandlad till döds och hans sambo utsatt för grov våldtäkt i byn Rönnäs, i Västerbotten.

Snickaren Lars Appelvik, 48, pekades ut som skyldig av en medmisstänkt. Men innan rättegången ägde rum drog den medmisstänkte tillbaka hela historien.

Det fanns inga tekniska bevis som band någon av männen till brottsplatsen. Ändå dömdes de till 11 års fängelse.

HD: Nådde inte upp till kravet

Aftonbladet publicerade ett långt reportage om Rönnäsfallet i samband med att Lars Appelvik lämnade in sin resningsansökan i slutet av augusti.

På måndagen meddelade Högsta Domstolen att det blir avslag.

Den korta motiveringen lyder:

Lars Appelvik har inte visat någon omständighet som kan föranleda resning i målet.

Tre eniga domare fattade beslutet.

– Här var det flera nya omständigheter som fördes fram, så det fanns absolut skäl att gå lite djupare in i granskningen. Både av den tidigare domen och att sätta det i samband med det som framfördes nu, säger Kerstin Calissendorff, ett av justitieråden.

Bild på Lars Appelvik från 2014, innan Rönnäsfallet.
Bild på Lars Appelvik från 2014, innan Rönnäsfallet.

HD bedömer det inte som sannolikt att hovrätten skulle ha kommit fram till en annan utgång eller mildare brottsrubricering om de haft informationen som Lars Appelvik lyfter fram i sin resningsansökan.

– Det nådde inte upp till det kravet, som ju är ett rätt högt ställt krav, säger justitierådet Kerstin Calissendorff.

Det ansågs inte heller i övrigt finnas synnerliga skäl att pröva ansvarsfrågan igen.

Riksåklagaren motsatte sig resning

I september begärde HD ett yttrande från riksåklagaren om Lars Appelviks resningsansökan.

Riksåklagaren Petra Lundh övertygades inte av de nya omständigheter som lyftes fram. I beskedet stod det bland annat att riksåklagaren motsatte sig att resning beviljas, och att riksåklagaren inte avsåg att återuppta förundersökningen.

Riksåklagaren Petra Lundh övertygades inte av de nya omständigheter som lyftes fram.
Riksåklagaren Petra Lundh övertygades inte av de nya omständigheter som lyftes fram.

Som svar har Lars Appelvik och hans advokat Marko Tuhkanen skickat in ett yttrande till HD. Allra främst menar advokaten att det finns förhör som knyter en annan gärningsperson till platsen.

Men HD gick alltså på samma linje som riksåklagaren.

– Att inte Högsta domstolen har begripit de här omständigheterna gör mig rädd, besviken och sorgsen. Jag vet ju nämligen att vi har en oskyldigt dömd, säger advokat Marko Tuhkanen.

Planerar för nästa resningsansökan

I flera tidigare uppmärksammade brottsfall har Högsta domstolen nekat den första resningsansökan – för att senare bevilja resning.

Esa Teittinen, som företräddes av Marko Tuhkanen, beviljades resning vid andra tillfället han ansökte. Kaj Linna beviljades resning i Kalamarksfallet först genom sin tredje resningsansökan.

Teittinen och Linna kom senare att frias. Marko Tuhkanen kommer fortsätta sitt arbete för att Lars Appelvik ska bli det.

Advokaten säger att det inte kommer dröja många månader innan nästa resningsansökan lämnas in.

– Det finns flera sakkunniga som jag inte har åberopat nu. Det är ju en kostnadsfråga i slutändan, nu får vi ju stå för alla de här kostnaderna själva. Jag hade hoppats att staten tog över stafettpinnen här, men nu blev det inte så. Men de ska också få veta vem de har att göra med. Så länge jag vet att Lars är oskyldigt inlåst så kommer jag vara en nagel i ögat. Det kommer de att få känna på, säger Marko Tuhkanen.

Appelvik: ”Vill ha en förklaring”

Lars Appelvik själv är besviken och upprörd över beskedet från Högsta domstolen. Även över att de inte ger någon motivering till beslutet.

– Nya omständigheter finns det och jag vill gärna ha en förklaring på varför de gjort som de har gjort. Men det är bara att fortsätta. Det går inte att göra något annat, säger Lars Appelvik på telefon från Skogomeanstalten.

 Vi har inte gett upp på något sätt, säger advokat Marko Tuhkanen.
Vi har inte gett upp på något sätt, säger advokat Marko Tuhkanen.
Lars på permission förra sommaren, med sina barn Gabriella och Sebastian.
Lars på permission förra sommaren, med sina barn Gabriella och Sebastian.
Publisert:

LÄS VIDARE