Benfynd i Dalarna: "En sensation"

TT

Publicerad 2021-01-07

9 000 år gamla mänskliga kraniedelar har hittats vid markarbete i Skattungbyn i Dalarna.

Arkeologer har hittat 9 000 år gamla människoben i Dalarna. Fyndet beskrivs av Dalarnas museum som en sensation – aldrig tidigare har människoben eller gravar från stenåldern påträffats i Dalarna.

Sex brända kraniedelar hittades av arkeologer i våras i Skattungbyn i Orsa kommun och dessa har nu kunnat åldersbestämmas. I området finns sedan tidigare kända stenåldersboplatser.

Benfyndet gjordes på en järnframställningsplats från vikingatiden. Arkeologerna tror att de som framställde järn här på vikingatiden har råkat skotta sönder en stenåldersgrav. Men för att med säkerhet fastställa att det rör sig om en grav skulle en mer omfattande arkeologisk undersökning behöva genomföras, enligt Joakim Wehlin, arkeolog på Dalarnas museum.

Orsaken till att benfynd från stenåldern tidigare inte gjorts i Dalarna är att marken huvudsakligen består av sura moränjordar, i vilka människoben relativt snabbt bryts ner. Men i det här fallet handlar det om brända ben, som inte bryts ner i sur jord på samma sätt.

ANNONS