Allvarliga brister i skolplattformen: sanktionsavgift på fyra miljoner

Av: Indra Nordemar

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Stora brister påvisades när Datainspektion granskade Skolplattformen, det it-system som används för bland annat elevadministration i skolor i Stockholm. Bristerna var så allvarliga att myndigheten utfärdar en administrativ sanktionsavgift på fyra miljoner kronor mot utbildningsnämnden i Stockholm stad.

Flera anmälningar har kommit in till Datainspektionen angående personuppgiftincidenter. Bland annat har bristerna i säkerheten på plattformen gjort det möjligt för stora delar av personalen att komma åt uppgifter om elever med skyddad identitet.

Även vårdnadshavare har kunnat komma åt andra barns uppgifter om exempelvis betyg och utvecklingssamtal. 

Via sökningar på Google har det varit möjligt att hitta länkar till inloggning för att komma över uppgifter om lärare med skyddad identitet. 

Skolplattformen innehåller känsliga uppgifter om uppåt 500 000 elever, vårdnadshavare och lärare. Överträdelserna har rört flera hundra tusen, däribland barn och elever. 

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN