Staten uppmanas ersätta Arklövs brottsoffer

NYHETER

Skadeståndet uppgår till 2,6 miljoner – Arklöv kan troligtvis inte betala

Svenska staten bör betala skadestånd till de krigsfångar och civila som utsattes för Jackie Arklövs övergrepp under kriget på Balkan. Den uppmaningen riktar offrens advokater till regeringen.

Strax före jul dömde Stockholms tingsrätt Jackie Arklöv för grovt brott mot folkrätten. Han dömdes för att som legosoldat i en milisgrupp i Bosnien-Hercegovina ha misshandlat och torterat elva krigsfångar och civila, samtliga bosniska muslimer. Övergreppen begicks 1993.

Arklöv, som sedan 2000 sitter fängslad på livstid för polismorden i Malexander, dömdes att betala skadestånd till de elva offren på närmare 2,6 miljoner kronor. Men Arklöv kommer troligtvis aldrig att kunna betala och den svenska brottsskadelagen gäller inte brott begångna utomlands eller när brottsoffren saknar anknytning till Sverige.

Humanitära skäl

Av humanitära skäl bör därför svenska staten ge offren ersättning, begär advokat Anne-Charlotte Westlund i en skrivelse till justitiedepartementet. Hon företräder åtta av de elva offren, och de övriga tre offrens ombud riktar samma uppmaning.

Domen mot Arklöv var den första svenska för folkrättsbrott och Anne-Charlotte Westlund konstaterar att begäran om statligt skadestånd är unik.

”Jag hoppas att det ska finnas så mycket civilkurage och mod att våga göra något som inte helt följer protokollet att man i vart fall betalar ut ett schablonbelopp”, säger hon.

Ingen hjälp

De åtta brottsoffer hon företräder bor i Bosnien och försöker med varierande framgång gå vidare i livet.

”De flesta har posttraumatiskt stressyndrom men ingen av dem har fått kvalificerad terapeutisk hjälp”, säger Westlund.

Ett skadestånd skulle kunna ge dem den nödvändiga rehabiliteringen, konstaterar hon i skrivelsen. Westlund påpekar också att Arklöv efter ett år i fängelse i Bosnien genom fångutväxling kunde återvända till Sverige.

”Mina klienter har svårt att förstå att svenska staten då inte kan hjälpa även dem”, säger Westlund.

Tidigare artiklar:

TT