”Jag är jättetacksam”

NYHETER

Makarna Garokei fick månadshyra i kollekt

Kyrkan samlade in 45 000 kronor i kollekt till krögarparet Garakoei.

Foto: Krögarparet Garokei fick 45 000 kronor.

Familjen Garakoei har drabbats hårt när utpressare tvingat till sig pengar från deras restaurang.

Drygt 15 av svenska kyrkans församlingar i Göteborg samlade i helgen kollekt till familjen.

– Jag skulle tro att det blev runt 45 000 kronor, säger Pontus Bäckström, präst i Brämaregårdens församling.

För makarna Garakoei är pengarna ett stöd. Men konkursen är fortfarande nära.

– Jag är jättetacksam. Det är en månadshyra för oss. Men vi är långtifrån skuldfria, säger Masoud Garakoei.

Tidigare artiklar

Karolina Vikingsson