Stulna datorer ersätts med nya

NYHETER

Beslut i skolnämnd idag

De stulna datorerna ersätts med nya.

I alla fall i skolnämnd sydost, där bland annat Adolfsbergsskolan och Navets skola ingår. Det klubbades igenom idag.

– De nya datorerna ska säkras på olika sätt, det kan bli så att burken skruvas fast i bordet så att man måste bända och bryta för att få loss den, säger Veronica Sjögren, vice ordförande i skolnämnden.

Datorstölder på skolorna i Örebro har varit ett stort problem under året. Totalt har över 120 datorer försvunnit från skolorna bara under 2007, varav 51 i sydost-området. Nu investeras ungefär 220 000 kronor i nya arbetsredskap för eleverna.

– Vi har bland annat diskuterat om vi ska ha bärbara datorer som kan låsas in eller stationära. Vi har kommit fram till att den spontana användningen kan försvinna om man har bärbara datorer, därför tycker vi att stationära är bättre, fortsätter Veronica Sjögren.

Har elevernas undervisning blivit drabbad under hösten på grund av datorstölderna?

– Om man blir utan dator för länge så påverkas undervisningen. Många av eleverna behöver datorer för till exempel faktasökning och studier inför nationella prov, och stölderna skapade ett akut läge där eleverna riskerade att inte kunna tillgodogöra sig undervisningen, säger Sjögren.

Även i övriga fyra skolnämnder, tre geografiska samt gymnasienämnden, pågår diskussioner om och hur stulna datorer ska ersättas. Pengarna för inköpen av datorerna kommer ur en pott för oförutsedda utgifter.