Satsning ska ge mer EU-pengar till staden

NYHETER

Ny helpdesk underlättar bidragssökande

Foto: Nils Eberil, Anna Olsson Taieb och Håkan Beskow hoppas att Göteborg ska få betydligt mer pengar från EU i framtiden.

Hundratals miljoner ligger och väntar i EU:s fonder. Men det gäller att vara aktiv för att få del av pengarna.

En ny helpdesk på stadskansliet och en lobbyist i Bryssel ska se till att Göteborg får en större del av kakan.

Varje år finns möjlighet att söka pengar ur en mängd EU-fonder. Hundratals miljoner är öronmärkta till satsningar i Göteborg eller Västsverige. Men söker man inte pengarna så får man heller inget stöd. Hittills har Göteborg fått ungefär 35 miljoner i EU-stöd varje år.

Stöd till sådant som ändå ska göras

– Vi har analyserat varför vi inte sökt alla pengar vi haft rätt till. Skälet är att det saknats ett centralt stöd för EU-projekt i kommunen, säger Håkan Beskow, internationell chef på Stadskansliet.

Men det ska det bli ändring på nu. Anna Olsson Taieb och Nils Eberil är nyanställda på stadskansliets helpdesk för EU-projekt. Deras främsta uppgift blir att samordna och stödja förvaltningar och bolag i arbetet med att söka EU-pengar.

– Alla EU-stöd kräver en offentlig medfinansiering, alltså kommunala pengar. Därför ska vi söka stöd till sådant som Göteborgs stad tänkt göra ändå, säger Anna Olsson Taieb.

Lättare väg från idé till pengar

Den nystartade helpdesken ska tillsammans med de EU-samordnare som redan finns på vissa förvaltningar och bolag jobba för att öka kunskapen om hur man söker pengar ur fonderna.

– Vi ska underlätta processen från projektidé till ett godkännande om stöd, säger Nils Eberil. Utöver den nya helpdesken pågår nu rekryteringen av en medarbetare med placering i Bryssel.

– Den personen ska vara Göteborgs öga och öra i Bryssel och ligga på och påverka och känna av frågor som är specifika för Göteborg, säger Håkan Beskow.

Kommer de nya tjänsterna att innebära att Göteborg får mer pengar i EU-stöd?

– Ja, absolut, vi tror på en mycket bättre utdelning i och med den här satsningen, säger Håkan Beskow.