Anna Sjödins chans till ny prövning ökar

NYHETER

Högsta domstolen har beslutat att riksåklagaren ska yttra sig

Anna Sjödins chanser att få sin dom omprövad ökar.

Högsta domstolen har beslutat att riksåklagaren ska yttra sig.

Svea hovrätt har tidigare sagt nej till Sjödins överklagande.

Beskedet kom idag tisdag från HD.

- Det var ett väldigt positivt besked. Jag tolkar det som att det finns en möjlighet att HD skickar tillbaka målet till hovrätten för ny prövning, säger Sjödins advokat Leif Silbersky till TT.

HD:s ordförande Bo Svensson säger att det faktum att RÅ tillfrågas antyder att frågan om prövningstillstånd är svårbedömd.

- Visst kan det innebära en ökad chans för henne, men det beror ju också på vad RÅ säger i sitt svar, säger Svensson.

Har det någon betydelse för HD att målet är så uppmärksammat?

- Inte direkt, men man måste kanske väga in att Sjödins framtid som politiker står på spel. Det är en extra aspekt, säger Svensson.

Sjödin nekades prövningstillstånd i Svea hovrätt, sedan hon av tingsrätten dömts till 120 dagsböter för förolämpning, våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och egenmäktigt förfarande. Att hovrätten nekar prövningstillstånd i bötesmål är det vanliga.

Sjödin överklagade hovrättens beslut till HD. Normalt avslår HD ansökningar om prövningstillstånd utan att höra vad RÅ anser om saken. Hela 97 procent av ansökningarna avslås.

aftonblade.se/TT