Arbetsmarknaden

NYHETER

Det blir billigare att anställa

Företag som anställer personer som varit arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade i mer än ett år får en subvention motsvarande arbetsgivaravgiften. Denna reform omfattar även ungdomar mellan 20 och 24 år som varit arbetslösa i mer än ett halvår samt asylsökande.

Arbetsgivaravgiften sänks för den som anställer någon mellan 19 och 25 år. Införs den 1 juli 2007.

Sänkta arbetsgivaravgifter för vissa tjänstebranscher som frisörer och restauranger. Införs tidigast 2008.

Aftonbladet