SAS-plan i allvarligt tillbud

NYHETER

Var nära att störta under inflygning till Kalmar

Foto: Dash 8–Q400.

Drygt 70 människor var i stor fara när ett SAS-plan i april i fjol var nära att störta under inflygning till Kalmar flygplats.

Statens haverikommission konstaterar i sin rapport, som blev offentlig på tisdagen, att händelsen var ett mycket allvarligt tillbud. Båda piloterna ombord och trafikledaren på marken var övertygade om att planet skulle krascha strax före landningen.

Haverikommissionen är mycket kritisk mot flygbolaget SAS, Luftfartsstyrelsen och flygplanstillverkaren Bombardier och anser att de säkerhetskrav som passagerarna hade rätt att ställa på SAS inte var tillgodosedda under den aktuella flygningen.

Ingen information

Enligt Haverikommissionen var det ett förhållandevis enkelt tekniskt fel som orsakade tillbudet men som förvärrades av olika omständigheter, bland annat av att piloterna inte fullföljde nödchecklistan. De var inte heller medvetna om att ett liknande tekniskt fel tidigare uppstått på flygplansmodellen Dash 8–Q400, en tvåmotorig propellermaskin.

– Om piloterna hade fullföljt nödchecklistan hade tillbudet inte inträffat, säger Stefan Christensen, utredningschef vid Haverikommissionen, till TT.

Enligt honom slarvade SAS med att informera piloterna om de tidigare tillbuden med samma plan.

– Den operativa dokumentationen har varit otydlig och olika i handböckerna, förklarar Christensen.

Ny checklista

SAS tar åt sig av kritiken. Bolaget har gjort en egen utredning om händelsen och kommit fram till ungefär samma slutsatser som kommissionen.

– Vi delar åsikten om att tillbudet var mycket allvarligt och vi har vidtagit en mängd åtgärder för att förhindra att händelsen upprepas. Därmed har vi tagit vårt ansvar fullt ut för att vidmakthålla flygsäkerheten, säger Ola Reinholdt, flygchef vid SAS, till TT.

Han nämner bland annat förbättringar i nödchecklistan och av det tekniska underhållet av flygplanen.

Svårt att flyga

Planet startade den 6 april förra året från Arlanda för en reguljär flygning till Kalmar. Ombord fanns fyra besättningsmedlemmar och 69 passagerare.

Under inflygningen till Kalmar flygplats inträffade ett tekniskt fel som medförde att höger propeller övervarvade.

Enligt nödchecklistan ska flera åtgärder vidtas och avslutas med att flöjla den felande propellern och stänga av motorn för att minska luftmotståndet. Befälhavaren beslöt dock att behålla motorn på tomgång. Därmed blev propellerbladen stående vinkelrätt mot flygplanets färdriktning och orsakade ett kraftigt luftmotstånd.

Varningslarmen avlöste varandra och piloterna hade stora svårigheter att flyga planet som var instabilt och tappade höjd.

Piloterna lyckades dock landa planet som tog mark endast några meter in på landningsbanan.

Kjell Rynhag/TT