Nu ska det bli tyst i klassen

NYHETER

Lärarna tillåts beslagta störande mobiltelefoner

Foto: Jin Cui, Christian Holmberg, Robin Gitliz-Schwab, Peter Boström, Aiman Josefsson, Niklas Carlsson och Stanislav Izotov tycker att det är okej med ändringen av lagen men de tror att det dröjer innan eleverna vänjer sig.

Skolstarten innebär tuffare tag mot snackiga elever.

Lärare har nu rätt att omedelbart ta mobiltelefoner och mp3-spelare från de som stör.

Skollagen har skrivits om. Lärare och rektorer ges större rätt att ingripa på skolorna.

–Det finns lärare som blivit polisanmälda för att de ingripit. Många drar sig för att agera. Därför är det positivt att lagen nu blivit tydligare och ger lärarna större befogenhet, säger Lärareförbundets ordförande Eva-Lis Preisz.

Eva-Lis Preisz pekar dock på att problemet med mobiltelefoner bara är en liten del av ett större problem.

–Det finns överlag en brist på normer och en för dålig kontakt mellan hem och skola i dag. Skollagen måste anpassas till den skola vi har i dag.

”Satsa på mindre klasser istället”

Håkan Friberg, lärare på Blackebergs gymnasium, råkade ut för problemet ett par gånger på sin förra arbetsplats:

– Det var elever som ringde mitt under lektioner och satt och skrev sms.

Men att tillägget i skollagen skulle göra någon större skillnad är han skeptisk till:

– Det är en meningslös lag och det liknar mest politiska gester. Om eleven vägrar lämna över mobilen är det fortfarande mycket lite jag kan göra.

– De borde lägga krutet på att få upp lönerna och höja nivån på lärarutbildningen i stället. Och satsa på mindre klasser.