Gård med 9000 höns salmonellasmittad

NYHETER

Måste avlivas

Knappt 9 000 värphöns ska avlivas efter att en gård i nordvästra Skåne drabbats av salmonella.

Ägaren vet inte hur smittan kommit till gården, säger han till TT. Nu går han miste om de pengar som hönsen skulle inbringa i försäljning.

– Dessutom kostar ju avlivningen en del, säger länsveterinär Lennart Sjöland.

Hönsen avlivas med gas – koldioxid eller cyanväte.

TT