Läsarnas frågor om svininfluensan

NYHETER

– Det finns inga rekommendationer at avstå från att skaffa barn, det säger smittskyddsinstitutets generaldirektör Johan Carlsson.

På tisdagen svarade han på Aftonbladets läsares frågor.

Malin säger: Hej, kommer vaccinet att vara gratis för de som vill ta ?

Johan Carlson säger: Hej Malin! Det är ju landstingen som ansvarar för vaccinationen och avgör också om den kommer att vara kostnadsfri. Ett beslut om detta väntas efter sommaren.

Mary säger: Varför kommer vaccinet dröja?

Johan Carlson säger: Det tar ganska lång tid att producera stora volymer vaccin och man kan bara påbörja produktionen sedan man fått tillgång till rätt virus.

Micke säger: Om jag är fullt frisk och aldrig har haft något problem med mitt immunförsvar, finns det då någon risk att jag kan bli allvarligt sjuk om jag smittas av svininfluensan?

Johan Carlson säger: Den risken är mycket liten. Ett litet antal helt friska vuxna individer har dock fått komplikationer av den nya influensan.

Isabella säger: Hur vet man att man har fått svininfluensan? Jag har jätteont i halsen och torr hostan sedan slem. Jag har en sjukdom som heter Myastena Gravis. Kommer jag att få vaccinet gratis?

Johan Carlson säger: Den nya influensan ger vanligen symptom i form av feber, muskelvärk, torrhosta. Halsont med slem hör vanligen inte till bilden. Frågan om kostnader för vaccinationen avgörs av landstingen och besked om detta kommer att lämnas efter sommaren.

Fibbe93 säger: Hej johan, kan det hända att skolor i sverige kan stängas pga svininfluensan?

Johan Carlson säger: Ja, men då främst om väldigt många bland elever och personal har drabbats. Att stänga skolor för att förhindra smittspridningen i samhället är inte så verksamt.

Per säger: Hej Johan! En fråga som nog alla ställer sig. Hur allvarlig är denna influensa? Är den förstorad av media? jämfört med våran årliga influensa, hur farlig är den?

Johan Carlson säger: Hej! Den frågan är inte så enkel att besvara. På det individuella planet tror jag inte att man behöver vara så orolig. Ganska få individer får allvarliga symptom. Ur ett samhällsperspektiv är dock denna influensa mer bekymmersam eftersom många individer riskerar att insjukna samtidigt. Det är därför företag och myndigheter nu förväntas genomföra en detaljerad planering inför hösten/vintern.

Richard säger: Hej Johan, jag ska till turkiet nästa vecka, vad borde jag tänkta på? finns svininfluensan där?

Johan Carlson säger: Man kan nog räkna med att influensan finns överallt även om länderna har drabbats olika mycket hittills. Det går inte att helt undvika smittorisker när man är ute och reser. Vissa saker som man bör tänka på är att om möjligt undvika närkontakt med människor som hostar och nyser. Dessutom bör man vara mycket noga med handhygienen.

Maria säger: Hej Enligt era simuleringsprogram verkar det som det viktigaste är att vaccineringen kommer i gång snabbt och inte vilken grupp människor som vaccineras först. Kommer detta att ligga till grund för hur man tänker vaccinera?

Johan Carlson säger: Som du säger så är det viktigt att man får till stånd en snabb och effektiv organisation för vaccinationen. Den prioritering som i första hand är aktuell är de s.k. riskgrupperna d.v.s. personer med vissa underliggande sjukdomar samt sjukvårdspersonal.

Mait säger: Är det bra att få svininfluensan nu, innan den hunnit bli så aggressiv?

Johan Carlson säger: Mer filosofisk fråga. Vi vet ju inte om influensan kommer att bli mer aggressiv, men visst om det blir så kan det ligga något i vad du säger. Å andra sidan finns ju även nu en liten risk för allvarlig sjukdom så jag skulle nog känna mig allra tryggast efter att ha fått vaccin.

zetih säger: Varför sägs det att vaccinet inte är färdigtestat?

Johan Carlson säger: Produktionsprocessen – från det att virus isolerades tills det att stora mängder vaccin kan levereras- är ju mycket kort. Testning av vaccinet måste därför ske samtidigt som man tillverkar det och hela den processen är ännu inte avslutad.

Nina säger: Hej! Hjälper Tamiflu?

Johan Carlson säger: Ja, Tamiflu hjälper mot den nya influensan och kommer i första hand att ges till riskindivider (med underliggande sjukdomar) eller andra personer som får en mer allvarlig sjukdom.

Hej! Jag och min sambo och jag funderar på att skaffa barn, finns det rekommendationer att inte göra det just nu. Det känns olustigt att ta ett vaccin som inte är testat på gravida kvinnor. Är det många gravida kvinnor i världen som har drabbats av allvarliga komplikationer?

Johan Carlson säger: Nej, det finns inte några sådana rekommendationer. Officiella rekommendationer angående vaccinering av gravida kvinnor kommer att fastställas innan massvaccination påbörjas. Djurstudier har gjorts och dessa tyder inte på att vaccinet ger några fosterskadande effekter. Det är därför troligt att nyttan av en vaccination kommer att bedömas vara större än riskerna och att gravida kommer att rekommenderas vaccination

Lisa säger: Hej, jag undrar hur det blir med oss som arbetar i vården. Är vi prioriterade att få vaccin före andra? Jobbar kommunalt. Vet ju att landstingspersonal får, men är vi inräknade som tex. jobbar med äldre människor?

Johan Carlson säger: Myndigheterna kommer att gå ut med särskilda rekommendationer om detta men jag tror man kan räkna med att även kommunal omsorgspersonal kommer att få prioritet.

HG säger: Hur tänker ni vaccinera oss som är allergiska mot något av de ämnen som finns i vaccinet (I mitt fall aluminium)?

Johan Carlson säger: Skulle vilja invänta resultatet av de studier som nu pågår innan jag svarar definitivt på denna fråga. Vaccination av allergiker är komplicerat och beror också på hur kraftig allergin är.

Ann-sofie säger: Hur många veckor skall det vara mellan injektionerna?

Johan Carlson säger: Två veckor bör det nog vara. Nu tror jag att det kommer att ta lite längre tid innan man kan börja ge den andra dosen beroende på den stora anstormning man förväntar sig till vaccinationscentraler och liknande.

Familjefar säger: Hej! Jag är ute och reser mycket i jobbet, både långa och korta flygningar över hela världen. Jag har ett mycket infektionskänsligt handikappat barn som gör det hela lite mer riskfyllt. Hur gör jag för attr skydda min familj innan vaccinet finns tillgängligt, speciellt vår infektionskänsliga barn? Hur lång är incubationstiden?

Johan Carlson säger: Inkubationstiden, det vill säga den tid det tar från det att man smittats till dess att man insjuknar är 1-7 dagar, i snitt 3 dagar. Det är i ditt fall viktigt att du tidigt uppmärksammar ev symptom på influensa så att infektionskänsliga personer i din omgivning kan skyddas med läkemedel.

Aftonbladet

ARTIKELN HANDLAR OM