”Det går inte att bomba ett land till demokrati”

Sven Wollter: Därför bör Sverige lämna kriget

Är den svenska närvaron i Afghanistan bra eller dålig? Åsikterna går isär. Varje dag får två kända svenskar ge sin syn på debatten – och sina fem bästa argument för att trupperna ska stanna kvar eller åka hem.

Sven Wollter.
Sven Wollter.

Sven Wollter, skådespelare, 75:

1. Misstro

Jag litar inte på de skäl som anges för truppnärvaron, varken från USA eller svenska regeringsföreträdare. Det går inte att bomba ett land till demokrati. USA är snarare där av strategiska och maktpolitiska skäl.

2. Sverige inte polis

Vår uppgift i världen är inte att vara polis utan humanist. I stället för att skicka dit 100 000 soldater borde vi skicka dit en miljon människor som vill hjälpa till.

3. Säkerhetsläget

Säkerhetsläget är så dåligt just för att de utländska trupperna är i Afghanistan. De svenska soldaternas närvaro bidrar till att öka våldet. Utan den närvaron tror jag det skulle vara bättre.

4. Exemplet Spanien

När falangisterna anföll den lagliga regeringen i Spanien var det inga västländer som ingrep till skydd för demokratin. Afghanistan styrs – är mitt intryck – av en marionett-regim som i praktiken är ditsatt av USA.

5. Vapenvägrare

Jag är vapenvägrare och har suttit i fängelse för att jag av politiska skäl vägrade gå med i armén. Jag tycker inte svenska vapen ska finnas och framförallt inte i en del av världen vars problem vi har svårt att förstå.

Publisert: