Därför är talmannen så viktig just nu

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Riksdagens nuvarande talman Urban Ahlin. Arkivbild.
Foto: Christine Olsson/TT
Riksdagens nuvarande talman Urban Ahlin. Arkivbild.

NYHETER

Hur omröstningen går i talmansvalet på måndagen är något som diskuteras flitigt. Men varför är talmansposten så viktig just nu och vad har personen för uppgifter? Vi reder ut.

Talmannen har en central roll när en ny regering ska bildas. Det är talmannen som leder förhandlingarna vid ett regeringsskifte och föreslår vem som ska bli statsminister. Det är fastslaget i en av Sveriges fyra grundlagar, regeringsformen. Talmannen är också den som tar emot och beviljar en regerings avskedsansökan.

Just nu är socialdemokraten Urban Ahlin talman och av allt att döma kommer moderaten Andreas Norlén att ta hans plats på måndag. Han träder då in direkt.

Prestigefylld post

När en regering avgått pratar talmannen med företrädare för de olika partierna och de vice talmännen, som är tre stycken, för att hitta en ny regering som kan få stöd i riksdagen.

När talmannen lägger fram förslaget på ny statsminister uppger han eller hon samtidigt vilka partier som ska ingå i regeringen. Sedan röstar riksdagen. Om förslaget inte går igenom gör talmannen ett nytt försök, vilket aldrig inträffat hittills. Talmannen kan lägga fram sammanlagt fyra förslag. Godkänns ingen av dem ska extra val hållas.

Trots att talmannen kommer från ett parti ska personen agera opolitiskt. Talmannen har inte rösträtt, vilket de vice talmännen har. Anledningen till att partierna ändå vill ha just sin företrädare på posten handlar till stor del om prestige.

– Det är en prestigefylld post, det är den högsta civila ämbetet i Sverige, säger statsvetaren Tommy Möller.

Samtidigt kan det spela roll hur förslagen på ny statsminister presenteras.

– Det kan ha en viss betydelse i vilken ordning talmannen föreslår de olika kandidaterna om det blir nu så att riksdagen röstar nej, säger Möller.

Viktigare roll nu

Talmannen har en viktigare roll nu, i ett låst politiskt läge när båda blocken hävdar att de är det större regeringsalternativet, samtidigt som Sverigedemokraterna sagt att de tänker rösta ner en kandidat som inte ger dem inflytande över politiken.

– Talmannen vet ju att om de står för sitt ord så kommer Alliansens förslag att röstas ner. Ska man då chansa, driva på processen med ett förslag som röstas ner, eller hitta en annan regeringsbildare? Det är många svåra val som en talman kommer att behöva göra. Det är ett annat handlingsutrymme för talmannen, samtidigt som man måste betona att det är riksdagen som beslutar, säger Tommy Möller.

Talmannen har tillsammans med de vice talmännen även ansvaret för att leda riksdagens arbete. Det handlar bland annat om planering, att kalla till sammanträde, fördela ordet och hålla ordning i kammaren.

Publicerad:

LÄS VIDARE