Näringsutskottet vill ändra strandskyddet

avTT

NYHETER

Riksdagens näringsutskott tillstyrker regeringens landsbygdsproposition och de övergripande målen. De är en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Samtidigt vill utskottet att regeringen så fort som möjligt återkommer med förslag om ett förändrat strandskydd. Ökade möjligheter till strandnära byggande skulle förbättra förutsättningarna för landsbygden, anser utskottsmajoriteten.

Den vill också att regeringen ser över hur ansvariga aktörer ska kunna erbjuda alternativ till kopparnätet innan det kopplas bort, så att de hushåll som drabbas erbjuds likvärdiga alternativ.