Trafikverket överklagar Västlänkendom

avTT

Frågan om Västlänken är omdiskuterad. Arkivbild.

Trafikverket överklagar mark- och miljödomstolens beslut att säga ja till den omdiskuterade tågtunneln Västlänken.

Generellt är verkets jurister nöjda med domen som meddelades i januari och som gav grönt ljus för tågtunneln. Ändå väljer de att överklaga två delar av domen.

Trafikverket vill bland annat kunna påbörja bygget omedelbart, något som domstolen sade nej till med hänvisning till att Göteborgs stadsdetaljplaner ännu inte vunnit laga kraft.

Dessutom vill man att domen ska kompletteras med en möjlighet att kunna söka dispens hos tillsynsmyndigheten för miljöstörande verksamhet.

"Det gäller särskilt inom ramen för Olskroken planskildhet, där vissa spårarbeten måste utföras nattetid för att inte hindra tågtrafiken", säger Ulf Edling, verksjurist på Trafikverket, i ett pressmeddelande.