Locket på i Saudiaffären

Reporter: Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:
Försvarsminister Sten Tolgfors vill inte svara på frågor om samarbetet med saudierna utan hänvisar till förundersökningssekretessen.
Foto: Björn Lindahl
Försvarsminister Sten Tolgfors vill inte svara på frågor om samarbetet med saudierna utan hänvisar till förundersökningssekretessen.

Nu är det locket på i Saudifrågan.

Varken försvarsminister Sten Tolgfors eller FOI-chefen Jan-Olof Lind vill kommentera de senaste turerna i den kontroversiella affären.

– En förundersökning är inledd och där råder sekretess, säger försvarsministern.

Foto: Björn Lindahl
FOI-chefen Jan-Olof Lind.

Försvarets totalforskningsinstitut, FOI, startade 2009 bulvanföretaget Swedish Security Technology and Innovation, SSTI, som skulle hantera vapenaffären med Saudiarabien. Startkapitalet till bolaget ordnades via kontantlån från den militära underrättelsetjänsten Must, avslöjar Ekot i dag.

FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind, som under förra veckan polisanmälde personal på den egna myndigheten, står nu under hård press. Ett stort pressuppbåd mötte honom då han i dag anlände till riksdagen för att delta i ett möte med försvarsutskottet.

Efteråt ville han inte svara på några frågor om finansieringen av SSTI.

– Jag har inga kommentarer utan vill respektera den förundersökning som pågår. Jag har i dag beskrivit vår uppdragsverksamhet, vad som styr den, vilken omfattning den har och vilken typ av uppdrag vi har, säger han.

Visste inget

Det aktuella lånet från Must till FOI togs enligt Ekot hösten 2008 och betalades senare tillbaka. Must har vid flera tillfällen fört över pengar till FOI. Men enligt Erik Lagersten, Försvarets informationsdirektör, ska Must inte ha känt till att pengarna gått till bulvanföretaget.

– Vi har till uppgift att bistå och arbeta tillsammans, så det förekommer samarbete. Men jag kan inte säga mer eftersom det är sekretess, säger han till Aftonbladet.

Upplägget med SSTI pågick från mars 2009 till våren 2010. Under hela den perioden var Jan-Olof Lind chef för FOI. Själv har Lind uppgett att han fått kännedom om upplägget först 2010. Men enligt bulvanbolagets enda firmatecknare, Dick Sträng, tidigare senior rådgivare till generaldirektören, informerade han Lind personligen samma dag som generaldirektören tillträdde.

Även försvarsminister Sten Tolgfors (M), som i dag fick frågor om Saudiaffären under en riksdagsbdebatt, vägrar att kommentera finanseringen av bulvanföretaget.

– Vi anmodade FOI att titta närmare på sin relation till det här företaget och alldeles särskilt på finansieringen. Man gjorde det och man beslutade att inte gå till oss med sitt svar utan till polisen och göra en anmälan. En förundersökning är inledd och där råder sekretess, säger han.

Tolfgors fick också förklara varför han inte tog reda på hur saker och ting låg till redan när han blev medveten om företagets existens 2010.

– Det som hänt därefter är att det framkommit uppgifter i media som handlade om finansieringen. Vi återvände då till FOI och gav en anmodan att de skulle titta närmare på detta. Då gjorde de en polisanmälan. Det pågår också en annan förundersökning om sekretessbrott. Sedan kommer även KU att granska detta längre fram. Det tycker jag är bra, för då får vi möjlighet att meddela sekretessbelagd information, säger han.

Trots den senaste tidens skriverier har Tolgfors fortsatt förtroende för FOI:s generaldirektör.

– Regeringen har förtroende för alla generaldirektörer tills vi säger något annat, säger han.

Peter Hultqvist, försvarsutskottets ordförande (S), sa efter dagens möte att frågan är långt i från avgjord.

– Vi måste få korten på bordet. De instrument vi har är nu satta i arbete i och med förundersökningen och att KU ska granska ärendet. Vi får se vilken roll regeringen har haft i det här.

Publicerad: