’Vi blev slagna hela tiden’

’Dan’ om terrorn på elitskolan Lundsberg

Kamratfostran, våld och en kränkande kultur som sitter i väggarna.

Den tidigare eleven Dan känner igen sig i Skolinspektionens kritik.

– Det är bra att de sätter press, tyvärr finns det en risk att det inte räcker. Det sitter så djupt, säger han.

Utifrån verkade internatskolan perfekt: hög status, duktiga lärare och mycket resurser. Men innanför portarna väntade ett helvete.

– Vi blev slagna hela tiden, säger Dan. 

Skolans ledning har tidigare dementerat att det skulle finnas någon form av bestraffningskultur.

Men enligt Dan, som tidigare gått på Lundsberg, finns det ett system där tredjeårseleverna upprätthåller sin makt med våld och hot.

– Den här kulturen sitter i väggarna och fortsätter eftersom det finns så lite insyn, säger han.

– Många tycker dessutom att kulturen är bra. När jag gick på Lundsberg kom föräldrar, som själva gått på skolan, och frågade om man tagit hand om slavarna eller "tarmarna" som de yngre eleverna kallades.

”Blev nerbrottade”

För Dan blev mötet med vardagslivet på internatskolan en chock.

– Vi blev nerbrottade och slagna av de äldre eleverna hela tiden. Totalt omotiverat. Jag gick runt med ständiga blåmärken.

Han tystnar en stund och fortsätter sedan:

– Man kände sig helt hjälplös. Vid ett tillfälle så misshandlades en elev i korridoren när en husförälder passerade leende med frågan "har han gjort sig förtjänt av det där?" Och han får till svar "ja husfar, vi tar det försiktigt" och fortsätter med det vidare till nästa rum. Skolan vet mycket väl om att det här pågår.

Dan stannade bara på Lundsberg i ett år. Han säger att han försöker förtränga det som hänt. Men vissa minnen är svåra att bli av med.

– Det värsta var under invigningen. Vi fick göra massor av förnedrande saker. Bland annat försökte treorna köra in ett kvastskaft i rumpan på en. Då kändes det som att man slogs för sitt liv. 

”Personalen hemmablind”

Dans berättelse stämmer väl överens med uppgifterna i Skolinspektionens tillsynsrapport. Där beskrivs hur äldre elever fostrar de yngre enligt det oskrivna regelverket som styr på framför allt internatskolans elevhem. Rektorn kallar det ”hackordning”.

De äldre eleverna kan utnyttja de yngre som ”slavar” för att få tjänster. Pojkarna kan få slag och mot armarna och bli nedbrottade, medan flickorna får blickar och kommentarer.

Dan håller också med om att personalen blir ”hemmablind” för kränkningarna.

– Antingen slutar man på skolan för att man inte står ut, eller så lär man sig att leva med det. Effekten blir att de gör samma sak som äldre elever gjort mot dem. Det kanske till och med blir värre och värre, säger han.

Han tycker att det är bra att man uppmärksammar problemen på den anrika internatskolan, men är rädd att det inte ger effekt.

– Skolan är beroende av att ha elever. De måste bryta den onda cirkeln, man kan bara hoppas att skolledningen lyckas med det. Många föräldrar har själva gått på skolan och uppmuntrar till det här systemet, säger Dan.

”Mobbning dygnet runt”

Han beskriver hur det är att utsättas för hot och kränkningar på en internatskola.

– Mobbning och trakasserier finns på alla skolor men här är det både på skolan och i elevhemmet. På natten, på morgonen, på väg till skolan, i skolan, på kvällen. Hela tiden, säger Dan.

Carina Abréu, inspektör på Skolinspektionen, som riktar kritiken mot Lundsberg, berättar att ett 20-tal elever, föräldrar och personal hört av sig och vittnat om kränkningar.

– Det här är extra allvarligt eftersom det sker på en internatskola, det drabbar barnen extra hårt.

Om Lundsberg inte uppfyller Skolinspektionens krav på åtgärder till den 28 februari kan myndigheten gå vidare med sanktioner.

– Det är nolltolerans mot kränkande behandling vid skolor i Sverige. Det räcker med att en elev, det ska gälla alla och på alla skolor, även riksinternaten, säger Carina Abréu.

Aftonbladet söker Lundsbergs rektor för en kommentar.

Fotnot: Dan är ett fingerat namn.

Elever på elitskolor berättar om våldet

Elev 1:

Eleven berättade att det går till så att fyra tredjeklassare går in hos en yngre elev, kanske på natten. En elev håller vakt utanför så inte husfar eller husmor kommer. Tredjeklassarna misshandlar därefter en yngre elev. Det görs medan rumskamraten ser på eftersom man vill att eleverna ska sprida detta till andra elever, så att rädslan och skräcken sprider sig till alla yngre elever.”

Elev 2:

Det informella systemet där treorna har makten och bestämmer reglerna upprätthålls med våld. Det förekommer mycket fysiskt våld mellan eleverna och de äldre skrämmer de yngre till lydnad.”

Elev 3:

En grupp rädda pojkar uppsökte rektorn sent en kväll. De var oklädda i bara kalsonger. De skulle som nya elever få ett kvastskaft med kondom på inkörd i anus.”

Elev 4:

Treorna kallar de yngre eleverna för slavar, eller ’tarmar’ som de benämner dem.”

Elev 5:

NN uppger att flera elever har slutat och att det säkert bland dessa finns flera elever som kan vittna om fysiskt våld. Från skolans sida brukar man ofta kontakta någon läkare när en elev vill sluta och ofta beskrivs orsaken som att ’internatlivet passar inte alla’.”

Elev 6:

I samband med resan fram och tillbaka till Ikea för inköp och möjligheten att fixa till sina rum, så införskaffades elektriska flugsmällare av vissa äldre elever. Dessa användes sedan vid besök hos (censurerat) och där man ’elade’ honom på bröstvårtorna.”

Elev 7:

Vid ett tillfälle ställdes pojkarna upp på led för att man skulle se om de hade blåmärken. Det visade sig då att cirka 10 elever hade blåmärken på armarna.”
 

Källa: Informationen kommer från Skolinspektionens eget material i form av bland annat anmälningar, intervjuer och minnesanteckningar rörande Lundsberg, 2013.

En elev blir slagen, dag efter dag, men vågar inte anmäla. En annan kräks blod efter en misshandel. Vittnesmål från landets riksinternatskolor är skrämmande läsning. Efter flera anmälningar har de nu granskats av Skolinspektionen. I dag kommer det första beslutet.

Publisert: