Myggen ska bombas bort

Regeringen ger klartecken för besprutning

Kriget mot myggplågan vid nedre Dalälven har fått klartecken.

Med helikopterbombning ska den blodtörstiga insekten massutrotas.

– Människor far väldigt illa när det är så otroligt mycket mygg, säger miljöminister Lena Ek (C).

Somrarna i området har i bland varit allt annat än rofyllda.

Massförekomsten av stickmyggor har under vissa år varit så olidlig att människor inte har kunnat vara utomhus utan att bli omringade av den stickande insekten.

Helikopterbombning

För att rädda sommaren 2012 kommer Naturvårdsverket att helikopterbomba och för hand att spruta det 9000 hektar stora området med bekämpningsmedel. Målet är att utrota  stickmyggans larver.

– Det är klart att människorna som bor där är oroliga och vi försöker göra det så bra som möjligt för dem, säger miljöminister Lena Ek (C) till Aftonbladet.

Naturen där myggplågan brett ut sig är så skyddsvärda områden och frågan om bekämpningen hamnar därför hos regeringen.

Följer myggutvecklingen

Regeringens beslut innebär att kommunerna och länsstyrelsen i de myggdrabbade länen beslutar när de ska påbörja utrotningen. De har utrotat mygglarver tidigare år och vet när det är gynnsamt att utrota mygglarverna.

– Men man måste vara försiktig med att kontrollera så att vi inte får en resistens mot bekämpningsmedel i regeringen beslut ligger också att man testar för detta, säger Lena Ek.

Ingen långsiktig lösning

Ännu har den årliga bekämpningen av myggen inte lett till motståndskraftiga insekter. Men risken finns att ett överanvändande av bekämpningsmedlet kan bli overksamt. Regeringens krav är att de drabbade mygglänen tillsammans ska hitta långsiktiga lösningar på sommarplågan.

Publisert: