Jättehål öppnade sig i Malmberget

Av: Ivar Nilsson

Publicerad:
Uppdaterad:
Det kom upp ånga ur hålet efter att marken hade rasat in.
Foto: Cato Eide
Det kom upp ånga ur hålet efter att marken hade rasat in.

NYHETER

Ett 200 meter djupt och 60 meter brett hål öppnade sig plötsligt i Malmberget i morse.

Raset skedde på gruvföretaget LKAB:s mark i tätorten.

Foto: Cato Eide
Jättegrop 30 år av malmbrytning i Fabianområdet i Malmberget gjorde att marken rasade in. Hålet är 60 meter brett och 200 meter djupt.

– Det som gjorde att man upptäckte hålet i morse var en plym av ånga som kom upp ur hålet. Det var fukten i gruvan som kom upp, säger Anders Lindberg, informationschef på LKAB.

Taket rasade in

Enligt gruvföretaget är det taket till ett större hålrum ovanför malmådern Fabian som har rasat in. I takt med att malm har sprängts loss nere i gruvan har stenblock rasat ner ovanifrån – med ett växande hålrum som resultat.

Nu har det hålrummet nått markytan och en 60 meter bred öppning bildats.

Avspärrat området

– Om man börjar bryta under jord så bildas det förr eller senare en sådan här grop när man använder den här brytningsmetoden, säger Lindberg.

LKAB har brutit malm i Fabiankroppen i 30 år. När raset skedde bröt man nere på 855 meters djup. Det var dock aldrig någon risk för vare sig arbetare eller allmänheten.

– Hålet har bildats inne på avspärrat område. Ingen har kunnat gå på det här området, säger Lindberg.

Var väntat

Raset var också väntat och taket uttunning har noggrant följts av företaget.

– I går gick vi ut med information om att det håller på att rasa ner, säger Lindberg.

Hålet ligger på kanten till den gamla gruvgropen Kaptensgropen som skär in i tätorten Malmberget.

Publicerad: