Borg: Ett steg i rätt riktning

NYHETER

Finansminister Anders Borg och statsminister Fredrik Reinfeldt om EU:s krispaket

Foto: Finansminister Anders Borg och statsminister Fredrik Reinfeldt.

"En kraftig brandvägg".

Så beskriver finansminister Anders Borg EU:s krispaket som ska rädda ekonomin.

För Sveriges del leder det bland annat till att Swedbank och Handelsbanken får ökade kapitaltäckningskrav på sig.

– Det finns grund för en försiktig optimism. Men det är väldigt mycket kvar att göra, sa statsminister Fredrik Reinfeldt till Aftonbladet.

Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg var båda allvarliga vid dagens presskonferens på Rosenbad som hölls med anledning av besluten vid gårdagens och nattens toppmöte i Bryssel.

Ett möte där man arbetat med att ta fram ett krispaket som ska rädda EU:s ekonomi.

– Man har lagt grunden för en rätt kraftig brandvägg, uppgav Anders Borg som menar att risken att krisen sprider sig till andra euroländer därför nu minskas rejält.

Grekland, Italien, Spanien

Men frågan är om krisen i Grekland och EU är löst i och med dessa förhandlingar.

– Väldigt mycket av slutsatserna bygger på fortsatt stora reformbehov, och att underskotten måste minska, framför allt i Grekland, men även i Italien och Spanien, som också nämns. Framgången i dessa länder avgör hur helheten ska fungera, sa Reinfeldt till Aftonbladet.

Fredrik Reinfeldt underströk vikten av en kontinuerlig uppföljning, att man ser till att åtgärder vidtas i de aktuella länderna även om ländernas befolkning protesterar.

Hur ska man tänka som svensk?

– Sverige upplevs som en trygg ö i ett stormigt Europa. Det är ett stort tryck på att köpa svenska säkra statspapper.

– Men med sagt, vår lilla öppna ekonomi är exportberoende. När oro finns i vår omvärld påverkas även vi och våra handelsmöjligheter. Uppgången i Asien kan inte kompensera detta helt. Vi måste därför vara med och konstruera en god utveckling i södra Europa. Det tryggar även vår egna ekonomiska utveckling.

Stramare villkor

Anders Borg uppgav att det kommer bli stramare villkor för banksektorn inom EU och även i Sverige, vilket i sin tur påverkar den samlade kreditgivningen.

– Vad nettot av det blir är svårt att svara på, sa Anders Borg.

Kapitaltäckningskraven ökar inom Europa och för Sveriges del har krispaketet vid toppmötet lett till krav på rekapitalisering för Swedbank samt Handelsbanken.

– Vi har på alla sätt varit tydliga mot bankerna att de bör vara försiktiga med sitt kapital, sa Anders Borg som inte tycker det är förvånande att även svenska banker får krav på sig att höja kapitaltäckningen.

Han menar att man "vill ta det säkra före det osäkra" och sa att de stramare kraven i banksektorn framöver bör slå genom med "något lägre bostadsräntor framöver".

En av tio timmar

Fredrik Reinfeldt uppgav att det var viktigt för Sverige att delta i toppmötet i Bryssel, även om Sveriges deltagande i mötet begränsades till en ungefär en tiondel av tiden då vårt land inte ingår i eurozonen.

– Det var ett längre eurozonsmöte den här gången. ESF är eurozonens egen räddningsfond, sa Fredrik Reinfeldt i en kommentar kring varför Sverige endast fick delta i en timmes möte, varefter mötet sedan pågick i ytterligare tio timmar.