Fick dela spruta med HIV-positiv på BB

avJessica Balksjö

NYHETER

Kvinnan hade just fött sitt barn när sjuksköterskan begick sitt misstag.

Samma spruta som hade använts på en HIV-positiv användes nu på kvinnan.

Omkring två månader senare fick kvinnan det uppföljande provsvaret – som var negativt.

Händelsen inträffade på kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i juni förra året. Kvinnan hade blivit förlöst med akut kejsarsnitt och sjuksköterskan skulle "spola den intravenösa infarten" med, enligt anmälan.

Det gjorde hon med hjälp av en spruta. Det var koksalt som användes för att spola rent med.

Fick testas

Direkt efteråt insåg hon sitt misstag. Hon hade använt samma spruta som hon spolat en HIV-smittad kvinnas intravenösa infart med. Den kvinnan hade också blivit förlöst med kejsarsnitt just på grund av sin smitta.

När sköterskan upptäckte sitt misstag tog hon direkt kontakt med jourhavande läkare. De berättade för kvinnan vad som hade hänt och hon fick ta ett prov direkt.

Rådet från läkarna blev att hon inte borde amma sitt barn.

Kasserar sprutor

Först i augusti kunde ett uppföljande prov göras för att säkerställa att hon inte smittats av HIV.

Direkt efter händelsen ändrades rutinerna så att alla använda sprutor måste kasseras.

Socialstyrelsen har krävt att sjukhuset redovisar sina rutiner senast den 18 mars.

Några andra åtgärder vidtogs inte.