”Det är totalt oacceptabelt”

Dopningspreparat, vapen och missbruk. Verkligheten hos värdfamiljerna var en annan än den som utlovades i familjehemsföretagens broschyrer. Rehabiliteringen av unga, utstötta och svaga sköttes av grovt kriminella som fick miljoner i ersättning.

Grovt kriminella drev hem för unga – fick miljoner av staten