Här är förslagen - punkt för punkt

Så påverkas du av det rödgröna valmanifestet

Fler lärare, sänkt maxtaxa och höjda studiemedel.

Idag presenterade de rödgröna sitt valmanifest.

Här är förslagen, punkt för punkt.

Höjd a-kassa

De rödgröna vill höja ersättningsnivån och taket så att alla som tjänar upp till cirka 25 000 kronor i månaden 2012 får ut 80 procent av sin lön i a-kassa.

Vård, skola, omsorg

Mer pengar och personal till vård, skola och omsorg. De rödgröna skriver i manifestet att man vill investera minst tolv miljarder kronor mer än regeringspartierna i vård, skola och omsorg.

Sänkt maxtaxa

De rödgröna vill sänka maxtraxan - om det finns utrymme för det i budgeten.

Fler lärare

De rödgröna vill höja lärartätheten ska öka till nio lärare per 100 elever.

Fri tandvård upp till 24

De rödgröna vill förlänga dagens avgiftsfria tandvård från 19 till och 24 år - om det finns utrymme för detta under mandatperioden.

Satsning på unga arbetslösa

Ungdomslyftet ska ge unga arbetslösa möjlighet att läsa in gymnasiet. Därefter vill de rödgröna satsa på ett bredare så kallat framtidslyft som ska omfatta fler grupper.

Stimulera småföretagande

I manifestet föreslår de rödgröna att man under 2011 och 2012 ska sänka socialavgifterna för småföretag så att det blir billigare att anställa.

Bygg ut vidareutbildningarna

Högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen ska enligt förslag byggas ut med 44 000 platser.  Och studiemedlen ska höjas med 600 kronor i månaden.

Höjd sjukförsäkring

Taket i sjukförsäkringen föreslås höjas till 8,5 prisbasbelopp 2012. På sikt vill de rödgröna höja taket till tio prisbasbelopp så att de allra flesta får ut 80 procent av sin tidigare inkomst i sjukpenning.

Pension och lön ska beskattas lika

I dag betalar en pensionär cirka 700 kronor mer per månad än en löntagare enligt de rödgröna. Under nästa mandatperiod föreslås att skillnaderna i beskattning mellan olika grupper så som löntagare, pensionärer och förtidspenrionärer ska minska.

Bostadsbyggandet ska fördubblas

De rödgröna har som mål att nyproduktionen av hyresrätter ska fördubblas under nästa mandatperiod. Senast 2016 ska det uppgå till 40 000 bostäder om året, varav en majoritet ska vara hyresrätter.

ROT finns kvar men RUT försvinner

De rödgröna vill att du fortsatt ska få göra avdrag när hantverkarna jobbar på ditt hus. Men möjligheten till avdrag vid hushållsnära tjänster försvinner.

Klimatavdrag gör miljöenligt lönsamt

Alla hushåll som vill göra betydande klimatinvesteringar som sänker energiförbrukningen med minst 30 procent får fastighetsavgiften nedsatt till 0 kronor per år under tre års tid.

100 miljarder till utbyggd infrastruktur

Det ska bli enklare att åka kollektivt, särskilt i Storstockholm. Man vill också bygga Sveriges första höghastighetsbanor: Ostlänken och Göteborg-Borås.

Starkare strandskydd

Badstränderna skyddas från fler byggen så att du kan fortsätta bada vid dem.

TEXTEN UPPDATERAS FORTLÖPANDE.

Publisert: