Aftonbladet går med vinst

NYHETER

Det går bra för Aftonbladet.

Första kvartalet 2010 gick tidningen med 56 miljoner kronor i vinst – en fördubbling från samma period förra året.

Mediekoncernen Schibsted Sveriges rörelseresultat för årets första kvartal uppgår till 79 miljoner kronor.

Foto: Raoul Grünthal, koncernchef för Schibsted Sverige.

"Efter fjolårets svaga marknadsutveckling ser vi nu ett trendbrott, samtidigt som vi tar marknadsandelar inom flera områden. Sammantaget har detta resulterat i ett kraftigt resultatlyft", säger Schibsted Sveriges koncernchef Raoul Grünthal.

Schibsted Sveriges omsättning ökade med 5 procent till 992 miljoner kronor (941). Omsättningen för de digitala verksamheterna ökade med 24 procent till 283 miljoner kronor (228).

Utvecklas starkt

Bolagen inom Schibsted Tillväxtmedier utvecklas överlag starkt, omsättningen ökade under perioden med 30 procent till 169 MSEK (130). Hitta noterar en kraftig resultatförbättring.

"Återigen ser vi att vårt fokus på de digitala verksamheterna genererar goda resultat", säger Raoul Grünthal.

Under kvartalet har en förbättring i annonskonjunkturen kunnat skönjas. Tidningarnas nätverksamheter har haft en kraftig tillväxt samtidigt som papperstutgåvorna har vänt fjolårets sjunkande annonstrend. Svenska Dagbladet tar marknadsandelar på morgontidningsmarknaden samtidigt som Aftonbladet befäster sin marknadsledande position på nätet.

SvD vände till vinst

Svenska Dagbladet vänder fjolårets förlust om 24 MSEK till ett positivt rörelseresultat om 19 miljoner kronor.

"Den strukturella utvecklingen för tidningarna är fortsatt utmanande, men den stärkta annonskonjunkturen har tillsammans med genomförda besparingar, prisjusteringar och en ständigt pågående produktutveckling resulterat i en stark inledning på året för tidningarna", säger Raoul Grünthal.

aftonbladet.se