”Inga etiska problem med provrörs-kött”

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-04-08

”Kan ätas av vegetarianer och lösa matproblem i fattiga länder”

Provrörsköttet kan bli räddningen för vegetarianer.

Och lösa världssvälten.

– Det finns inga etiska problem framtagningen. Tvärtom, säger professor Stellan Welin.

Stellan Welin.

Stellan Welin på Linköpings universitet har studerat de etiska frågorna kring att framställa kött i laboratorium för matindustrin. Enligt honom finns det egentligen bara fördelar med det så kallade provrörs-köttet, eller in virto meat som det heter i forskarvärlden.

– Det kan bland annat leda till att vi får bort den problematiska djurhållningen, det finns också goda miljöaspekter eftersom framtagningen innerbär ytterst liten påverkan på miljön jämfört med den traditionella köttindustrin.

Löser matproblem

Eftersom provrörs-köttet tas fram i en sluten miljö under kontrollerade former minskar det också risken för sjukdomar. Till exempel salmonella, campolybacter och galna ko-sjukan.

Provrörs-köttet kan också lösa matproblem i tredje världen, säger Stellan Welin.

– Efterfrågan på kött i många fattiga länder ökar starkt, och det går inte att tillgodose det behovet. Men med in vitro meat skulle man kunna lösa det.

Kan vegetarianer äta köttet med gott samvete?

– Om man är vegetarian av etiska skäl finns det inga som helst hinder. Men en del är ju vegetarianer av andra skäl.

Människokött

Problemet med provrörs-kött är att hitta metoder som gör det billigt att framställa. I dag är metoden kostsam. Amerikanska forskare uppskattar att en biff på 250 gram skulle kosta en miljon dollar med dagens teknik.

– Sen finns det säkert en rad praktiska problem som kan sätta stopp för in vitro meat. Exmpelvis EU-regler kring livsmedel. Men jag ser som sagt inga etiska problem med tekniken.

Kan man även odla människokött med denna teknik?

– Ja, men efterfrågan på människokött är nog inte särskilt stor. Det farliga med kannibalism är inte att äta själva människoköttet, utan den skada som tillfogas offret.