EU, FN och Islamiska konferensen ense om Muhammedbilder

NYHETER

Stockholm

EU:s utrikeskommissionär och generalsekreterarna för FN och Islamiska konferensen uttalade på tisdagen sin gemensamma kritik mot de omstridda karikatyrerna av profeten Muhammed. Samtidigt uttryckte de sitt stöd för yttrandefriheten.

De tre säger också att angrepp på "liv och egendom" bara kan skada bilden av ett fredligt Islam".

Kofi Annan, Ekmeleddin Ihsanoglu och Javier Solana säger att de "till fullo" erkänner rätten till yttrandefrihet men att de också förstår att den muslimska världen känner sig "djup sårad" och upprörd.

"Den muslimska världens ilska över publiceringen av dessa förolämpande karikatyrer delas av alla individer och samhällen som erkänner känsligheten hos djupt känd tro, säger Annan, Ihsanoglu och Solana.

"Vi anser att pressfrihet förpliktigar till ansvar och omdöme och borde respektera alla religioners tros- och lärosatser."

Men de är kritiska mot våldsvågen efter publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i först danska Jyllands-Posten i höstas och nyligen i andra tidningar i såväl västvärlden som några muslimska länder.

"Vi anser också att den senaste tidens våldshandlingar passerat gränserna för fredlig protest. Särskilt fördömer vi starkt de beklagliga angreppen på diplomatiska beskickningar som inträffat i Damaskus, Beirut och på andra håll".

Islamiska konferensen (OIC) har tidigare angripit regeringen i Danmark för att den inte helt fördömt publiceringen av Muhammedteckningarna. Men OIC beklagar ändå överfallen på de danska och norska ambassaderna i Damaskus i lördags. OIC hävdar att angreppen skadar bilden av Islam, skriver nyhetsbyrån AFP.

TT