Säpo gjorde fel - staten dömd till skadestånd

NYHETER

Europadomstolen dömde på tisdagen svenska staten att betala skadestånd till fem personer som inte fått ut Säpoakter om sig själva.

Enligt domen bröt staten mot Europakonventionen.

Skadeståndet till de fem personerna varierar mellan 28000 och 65000 kronor. De får dessutom tillsammans cirka 184000 kronor för kostnader och utgifter.

En av dem som tilldömts skadestånd finns människorättskämpen och debattören Ingrid Segerstedt-Wiberg.

Tre av de andra som begärt ut sina akter är eller har varit aktiva personer på den politiska vänsterkanten med förflutet i till exempel KPML(r) eller vänsterpartiet.

Den femte, Per Nygren, är journalist på Göteborgs-Posten och har skrivit flera uppmärksammade artiklar om nazism och om Säpo.

Redan i oktober i fjol kom Europadomstolen med ett första utslag med innebörd att svenska staten bröt mot Europakonventionen då den vägrade lämna ut Säpoakterna.

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap, har drivit målet för de fem personerna.

– Jag är egentligen en alltför luttrad man för att hämta in något i förväg, svarar Töllborg på frågan om tisdagens slutliga dom var väntad.

– Inget är klart förrän det är klart. Livet har lärt mig att det finns rätt starka maktstrukturer som gör att saker och ting inte alltid går som de borde göra. Men nu gjorde det det, i huvudsak, säger Töllborg till TT.

Dennis Töllborg tycker nu att alla andra människor som fått avslag på sin begäran att få ut Säpoakter på nytt ska kräva ut dem igen.

Enligt Europadomstolen har staten brutit mot sammanlagt fyra artiklar i Europakonventionen. Det varierar mellan de fem fallen – för ett av dem har det bara brutits mot en artikel.

TT