Skola gjorde fel som införde slöjförbud

NYHETER

Kritiseras av skolverket - måste tillåta slöja

Minervaskolan i Umeå gjorde fel när de förbjöd en elev att använda slöja. Det har skolverket i dag beslutat.

- Det strider mot regeln om öppenhet för alla elever, säger Anna Westerholm vid skolverket.

Den 8 mars i år tog Skolverket emot en anmälan från mamman til en flicka som gick på Minervaskolan i Umeå.

I anmälan stod att skolledningen förbjudit flickan att använda slöja eller sjal i skolan. Flickan bytte därefter skola. Skolans rektor Hans Jansson hänvisade till skoans uppförandekontrakt där det står att elever inte ska ha mössa och keps på lektionerna, och menade att detta även gällde slöja.

Inte samma sak

Men enligt Skolverkets beslut är inte keps och mössa att jämställa med slöja. Skolverket hänvisar till diskrimineringsombudsmannens, DO:s, uttalande i frågan. DO menar att rätten att bära religiös klädsel är del av den rådande religionsfriheten i Sverige, och att ett förbud mot slöja stride rom lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Anna Westerholm på Skolverket säger också att Minervaskolan inte uppfyller de lagstadgade kraven på att vara öppen för alla elever.

- Skolan har till den 22 augusti på sig att redovisa vilka åtgärder de vidtagit med anledning av beslutet, sägre hon.

Anna Lindström