Snusket i skolan är en hälsofara

NYHETER

Barnombudsmannen larmar: Arbetsmiljön för eleverna oacceptabel

Smutsiga toaletter utan tvål och handdukar, mögliga duschar och stökiga matsalar.

Så ser det ut på arbetsplatsen skolan.

Arbetsro och inflytande på arbetsplatsen finns inte för en stor grupp av de som jobbar där, eleverna.

Nu slår barnombudsmannen Lena Nyberg larm i en ny rapport.

Nära var fjärde flicka håller sig hela skoldagen för att toaletterna i skolan är så skitiga.

Över en tredjedel av eleverna har dessutom sällan tvål och handduk på skolans toaletter så de tvättar inte händerna om de ändå använt toaletten.

När också möglet växer i duscharna avstår många från att duscha efter gympalektionerna.

Hälsorisker

Det är fakta som barnombudsmannen Lena Nyberg presenterar i en ny rapport "Vill man gå på toa ligger man illa till".

– Skolmiljön är sämre än vad vuxna skulle acceptera på en arbetsplats. Toaletterna går inte att låsa, de luktar illa och har varken tvål eller handdukar. Det beror mycket på vuxnas attityder, vi tycker att våra egna frågor är så mycket viktigare än barnens, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Idag skriver hon i Göteborgs-Posten om slutsatserna i rapporten.

Snusket i skolan skapar hälsorisker.

– Den arbetsmiljö som finns med stress och brist på inflytande ger också sämre studieresultat, säger Lena Nyberg.

Stökigt i matsalen

Dessutom svarar många av de 800 intervjuade eleverna att det är för stökigt i matsalen. En elev av tio hinner aldrig äta i lugn och ro.

En tredjedel av eleverna har ingen möjlighet att hitta en lugn plats att vila på i skolan. Många har också svårt att få arbetsro i klassrummet, svårare ju äldre de blir.

– Barn har på tok för lite inflytande idag, de kan och vill vara med och bestämma över vad som behöver ändras men vi vuxna tar inte de unga på allvar, säger Lena Nyberg.

Oacceptabel miljö

Bara var femte elev anser att de vuxna i skolan lyssnar på dem och tar dem på allvar, skriver Lena Nyberg i GP:

"Inflytandefrågorna är grundläggande när det gäller barns mänskliga rättigheter och själva genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Både arbetsmiljölagen och skollagen ger också eleverna rätt till inflytande i skolan."

Lena Nyberg beskriver arbetsmiljön i skolan som oacceptabel. Den skulle aldrig få förekomma på en arbetsplats för vuxna och den arbetsmiljölagen.

Så vill barnombudsmannen göra skolan bättre

För att elevernas miljö i skolan ska förbättras bör man genomföra följande förslag enligt barnombudsmannen Lena Nyberg.

Läs mer

Simone Söderhjelm , Karin Abrahamsson