Förbjudna gifter på väg tillbaka

NYHETER

EU vill godkänna bekämpnings- medel som är förbjudna i Sverige

Åtta giftiga växtskyddsmedel kan godkännas av EU i vår.

Sju av dem är förbjudna i Sverige eftersom de kan leda till fosterskador och underutvecklade könsorgan.

– Det vore en oacceptabel risk att godkänna dem, säger Lilian Törnqvist, verksamhetschef på Kemikalieinspektionen.

Foto: Christian evers
I kiwi hittades det hormonstörande giftet vinklozolin som EU nu vill godkänna. I Sverige är det förbjudet.

Livsmedelsverket har hittat spår av tre av de farligaste gifterna i frukt och grönsaker som importeras till Sverige från EU och övriga världen.

I svenska produkter hittades inga av gifterna.

– Det föreligger ingen sådan hälsorisk att vi uppmanar folk att sluta äta de här frukterna, men Sverige vill inte att ämnena ska godkännas, det är inga trevliga ämnen, säger Petra Fohgelberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Risk för fosterskador

De fyra ämnen som bedöms som farligast kan ge upphov till fosterskador.

– Vi kan inte säga säker vad det innebär för människor, men djurförsök visar att de stör fortplantningen. Honmöss som fått i sig ämnet får ungar med underutvecklade könsorgan, säger Peter Bergkvist, agronom på Kemikalieinspektionen.

– Det är särskilt obehagligt att de påverkar nästa generation, säger Lilian Törnqvist.

EU vill godkänna

Sverige protesterar nu mot att EU ska godkänna medlen.

– Det finns en majoritet i kommittén för att godkänna, säger Peter Bergkvist.

Onsdagen den 4 mars görs omröstningen i kommittén. Om man inte kommer till något beslut där skickas frågan vidare till Ministerrådet.

De fyra farligaste:

Karin Abrahamsson ([email protected])