– Ingen ny folkomröstning

NYHETER

Men om hur kärnkraften ska hanteras är partiledarna oeniga

26 år efter att svenska folket röstade för avveckling är kärnkraften fortfarande en het politisk fråga.

Borde vi ha en till folkomröstning?