Hans Blix: ”Oerhört glädjande”

NYHETER

...men Greenpeace är missnöjda

– Oerhört glädjande, sade förre IAEA-chefen och vapeninspektören Hans Blix om årets val av fredspristagare.

– Det understryker den roll IAEA har, och i ökande grad har fått, vad det gäller att motverka spridningen av kärnvapen, sade Blix till TT.

Blix har stor beundran för sin efterträdare Mohamed ElBaradei:

– Det här stärker EBaradeis ställning ytterligare. Han har hela tiden agerat oberoende och professionellt.

Blix påminde också om hans och ElBaradeis samarbete genom åren.

– Priset kan också ses som en belöning för den väg vi strävat efter gemensamt. Mohamed ElBaradei jobbade för mig när jag var IAEA-chef och jag rekryterade honom en gång i tiden.

”Gott val”

Mest aktuellt för IAEA i dag är diskussionen om Irans kärnenergiprogram, påpekade Blix. I det arbetet är det viktigt att fortsätta med de professionella och självständiga granskning som präglar IAEA, framhöll Hans Blix.

Även Finlands förre president Martti Ahtisaari, som själv var en av huvudfavoriterna till fredspriset, hyllade pristagarna.

– Ett utomordentligt gott val. IAEA gör ett extremt gott arbete, sade Ahtisaari, enligt Reuters.

Ahtisaaris favoritskap berodde på hans roll som medlare i olika konflikter. Senast i år lyckades han efter långvariga förhandlingar få till stånd ett fredsavtal mellan den indonesiska regeringen och gerillan i Acehprovinsen.

Greenpeace kritiska

Greenpeace Norden ifrågasatte valet av fredspristagare.

– IAEA är en organisation som i själva verket säljer och ”promotar” kärnkraft. Och det kan ju vi aldrig tycka är något bra, sade generalsekreteraren Lennart Daléus.

TT: Ser ni inga fredseffekter som IAEA har nått?

– Mohamed ElBaradei som person har drivit frågan om kärnvapenfritt område i Mellanöstern och man kan säga att han varit kraftfull i Irak. Han har varit något av förnuftets röst.

– IAEA står och har alltid stått för två saker, att hindra kärnvapenspridningen, men också att sälja in kärnkraften till användning. Det olyckliga med IAEA är att organisationen har två olika roller.

– Därmed är detta ett dåligt val, sade Lennart Daléus.

”IAEA bedrar”

Även den franska organisationen Sortir du Nucleaire – Slut på kärneran – var kritisk och ansåg att IAEA ”bedrar allmänheten genom att hävda att dess inspektioner förhindrar tillgång till kärnvapen för de länder som skrivit under ickespridningsavtalet, NPT”.

”Den senaste utvecklingen (Iran, Nordkorea, etc) har bekräftat IAEA:s misslyckande”, skrev organisationen i ett uttalande enligt AFP.

Japanen Senji Yamaguchi – ledare för atombombsofferorganisationen Nihon Hidankyo, och själv drabbad av atombomben mot Nagasaki 1945 – anklagade för sin del den norska Nobelkommittén för att förbise hans grupp av politiska skäl, för att inte stöta sig med USA.

TT