En väldigt öppen och frisinnad person

Kerstin Ekman, 68, författare:

NYHETER

Elisabeth Rynell, 48, författare:

Jan Myrdal, 75, författare:

Per Wästberg, 68, författare, akademiledamot:

Lars-Olof Franzén, 66, författare, litteraturkritiker: