Hemlig organisation terroriserar frånskilda mammor

NYHETER

Organiserar smutskastning mot kvinnor som vill skilja sig

Till grannarna delar man flygblad med falska anklagelser.

Offret själv, alltid en kvinna, har utsatts för organiserade trakasserier, telefonterror och hatbrev.

Gruppen finns i Australien och består av pappor som klär sig i svarta uniformer.

De hjälps åt att skrämma tillbaka kvinnor som vill skiljas.

Papporna är maskerade då de står i grupp utanför kvinnors hem och skriker anklagelser i megafon.

De påstår sig ha 300 medlemmar och klär sig alltid i svart uniform då de visar sig öppet.

De kallars sig Blackshirts, Svartskjortorna, och vid flera tillfällen har gruppen fått tillstånd att demonstrera utanför frånskilda mammors hem i delstaten Victoria i Australien.

Klasar av svartklädda män har också bänkat sig i flock vid familjedomstolarna, som en del av en kampanj mot en kvinna som vill skiljas och söker vårdnad om barnen.

Förföljer kvinnorna

Gruppen förföljer kvinnor och deras nya familjer och i ett fall även kopplats till ett bortrövande av en 10-årig pojke i samband med en vårdnadstvist.

Svartskjortorna sluter upp i samband med vårdnadstvister i domstol och trakasserat sedan den inblandade kvinnan med brev, telefonsamtal och rena talkörer utanför hennes bostad.

Enligt medlemmarna själva är de beredda att göra vad som helst för att bekämpa det man kallar ”korruptionen inom kärnfamiljen”.

- Det fungerar så att vi får veta att det dykt upp ett hot mot en familj, ett äktenskap eller ett barn, säger gruppens ledare John Abbott till tidningen Herald Sun.

Besöksförbud inget hinder

- Det kan till exempel handla om en mamma som nekar barnens pappa att besöka sina barn. När vi ser att det stämmer går vi in i området och demonstrerar.

Ett besöksförbud ses inte som ett hinder. Tvärtom, budskapet från Abbott är att papporna oavsett ett domstolsbeslut till varje pris har rätt att ”försvara sitt äktenskap och sin familj och speciellt barnen”.

Minst ett dussintal fall av trakasserier, inklusive välorganiserad telefonterror och smutskastning, har anmälts till myndigheterna i delstaten Victoria i Australien och nu har myndigheterna fått nog.

Distriktsåklagare Rob Hull hotar med åtal om gruppen inte upphör med sin terror, men beslut om rättsliga åtgärder har ännu inte fattats.

Caroline Olsson