Danska S kräver utlänningstak i stadsdelar

NYHETER

Socialdemokraterna i Danmark vill reglera hur många invandrare från icke-västliga länder som får bo i vissa stadsdelar. Förslaget är det senaste invandringspolitiska utspelet på kort tid.

Är du född i Syrien och hittar en lägenhet i en invandrartät förort till Köpenhamn? Det vil ikke ske – om fler politiska partier i Danmark ställer sig bakom Socialdemokraternas nya förslag.

Socialdemokraterna, som befinner sig i opposition, tycker att lägenheter hellre ska stå tomma än att de ges till en för hög andel personer som fötts utanför västländer. Partiets integrationspolitiske talesperson Mattias Tesfaye säger att kvoten ska ligga på högst 30 procent ur den nämnda gruppen, skriver nyhetsbyrån Ritzau.

– Vi ska leva tillsammans i det här samhället. Vi ska inte leva avskiljt i våra egna parallellsamhällen, säger Mattias Tesfaye.

Skickas till tredje land

Omkring 74 000 invånare lever i så kallade parallellsamhällen i Danmark, enligt en rapport från ekonomi- och inrikesdepartementet.

För en vecka sedan föreslog Socialdemokraterna att Danmark ska slopa möjligheten att söka asyl vid gränsen. Partiet vill skicka asylsökande till ett tredje land, exempelvis i Nordafrika, där danska mottagningscentrum ska upprättas. Den som beviljas asyl ska inte få komma till Danmark, utan i stället skickas till ett av FN:s flyktingläger. Utspelet har fått nobben av vänsterpartiet Enhedslisten.

Svårare återförening

Några dagar senare gjorde regeringen i Danmark upp med Socialdemokraterna och Dansk Folkeparti om nya regler för par som vill återförenas i Danmark. För att någon ska kunna hämta en make eller maka till Danmark från utlandet ska en rad krav uppfyllas, bland annat utbildning, språkkunskaper och arbetslivserfarenhet. Överenskommelsen innebär också att den som bor i ett utsatt bostadsområde inte ska få hämta dit en maka eller make från utlandet.