Kontroll på skolket via nätet

NYHETER

Göteborgselevernas närvaro på lektionerna ska finns på internet. Mamma och pappa får lösenord och kan logga in och enkelt kolla upp telningarnas frånvarotimmar.

Redan i oktober kopplas de första skolorna upp. Idén har prövats i ett pilotprojekt under vintern och våren, skriver Göteborgsposten.

Elever och föräldrar på fyra skolor i Göteborg har under pilotprojektet kunnat kommunicera med skolan via Internet.

I den här servicen ska inte bara frånvaron läggas ut. Läraren ska även kunna skriva meddelanden till föräldrarna.

I början av läsåret 2002/2003 hoppas man att göteborgsskolorna ska vara fullt uppkopplade.

- Då är vi sannolikt först i landet med att köra i stor skala, säger IT-chefen i Backa Lars Hermansson till Göteborgsposten.

Får inte vara enda kommunikationskanalen

När pilotprojekten utvärderades märkte man att särskilt frånskilda föräldrar tyckte att kommunikationen via Internet var ett bra sätt att få en ökad kontakt med skolan.

Det finns dock de som lyfter ett varnande finger till internetkontakten. Sven-Olof Jern, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Göteborg tycker att det är farligt om internet blir den enda formen av kommuniktion, även om han är positivt inställd till idén som sådan.

- Alla har inte internet, så det får inte skena iväg, säger Sven-Olof Jern till GP.

Enligt GP strider inte registret mot PUL, personuppgiftslagen.

Så fungerar det:

Susanna Vidlund